Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Het huwelijksverbond in de Bijbel (13)
– Jeshu‘ah over De Grote Bruiloft

André H. Roosma
31 maart 2018

Tot nu toe heb ik in deze serie diverse aspecten bekeken van het huwelijks­verbond waarin Jezus de Gezalfde, oftewel Jeshu‘ah Ha-Mashiach, met Zijn Bruid onderweg is.
Te midden van alle voorbereidingen voor Pasen/Pesach en voor mijn eigen huwelijk, stond ik deze week stil bij de laatste dagen van Jeshu‘ah voor Zijn verzoenend sterven aan het kruis. Ik las in Mattheus (waarschijnlijk heette hij in het Hebreeuws Mattit-Jahu: gave van JaHUaH), hoofdstuk 21-22. (De vertaling die ik hier hanteer is sterk geïnspireerd op de Herziene Staten Vertaling (HSV).)
In die laatste dagen in Jerushalaim laat Jeshu‘ah het er wat meer op aan komen in het conflict dat de joodse leiders (Mattheus spreekt over ‘de over­priesters en Farizeeërs’) met Hem en met Zijn onderwijs hadden. De gelijke­nissen bevatten duidelijke en scherpe veroordelingen ten opzichte van hen. Bijvoorbeeld in Mattheus 22: 1-14.

1 En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen, en zei: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. 4 Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereed­gemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smade­lijk en doodden hen. 7 Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. 8 Toen zei hij tegen zijn sla­ven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. 10 En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. 11 Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnen­geko­men terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tanden­ge­knars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 15 Toen gingen de Farizeeën weg en beraadslaagden hoe zij Hem op Zijn woorden konden vangen.

Mattit-Jahu (Mattheus) 22: 1-15

Wat een ontzettend triest verhaal zien we in dit Bijbel-gegeelte!
Juist nu ik zelf mijn eigen huwelijk aan het voorbereiden ben, realiseer ik me dit nog sterker! God JaHUaH heeft een grote Bruiloft voor Zijn Zoon Jeshu‘ah georganiseerd, maar degenen die voor het feest uitgenodigd zijn, weigeren te komen. Ja, nog erger, ze mishandelen en doden de boodschappers die hen over dit grote Feest vertellen. De joodse leiders voelen zich duidelijk aangesproken. Merk op, dat zij inderdaad vaak de profeten doodden die God tot hen gezonden had (vgl. Lukas 11: 48; 2 Kron. 24: 20-22; Joh. 16: 2; Hand. 7: 57-60;)...

Omdat de genodigden massaal niet komen, worden opnieuw boodschappers uitgezonden, dit maal om op de kruispunten der wegen alle mensen uit te nodigen, goeden zowel als slechten! Het Evangelie van Jeshu‘ah Ha Mashiach en Zijn genade is er voor iedereen!

Maar dan volgt nog wel een pikant detail. Er is een bruiloftsgast die daarop wél gekomen is, maar niet de moeite heeft genomen, zijn vuile kleren te verwisselen voor gepaste feestkleding voor deze Grote Bruiloft! Elders lezen we vaak dat kleren een metafoor zijn voor onze daden. Het is wat van ons gezien wordt. En dat moeten we wel aanpassen bij deze bijzonder feestelijke gelegenheid! Te meer, daar het in het Oosten bij koninklijke bruiloften de gewoonte was, dat alle gasten bij de ingang feestkleding kregen aange­boden. Vandaar de vraag van de Koning: hoe ben je hier binnengekomen? Met andere woorden: langs welke ingang, gegeven dat je bij de hoofdingang feestkleding werd aange­boden? Deze gast had -blijkbaar- de aangeboden feestkleding domweg geweigerd! Hij heeft op deze vraag van de Koning dan ook geen antwoord!

Deze gelijkenis, door Jeshu‘ah verteld, betekent ook voor ons in deze tijd een grote uitdaging. Geloven we dat iedereen uitgenodigd is, en dat we eraan mee mogen werken dat iedereen die uitnodiging ook ontvangt? En: nemen we de feestkleding aan die ons wordt aangeboden? We mogen ons kleden in Zijn rechtvaardigheid! Laten we ons gedrag door God veranderen? We hoeven niet eens zelf aan het wassen en strijken! Het voornaamste is: ontvangen en aandoen! Wát een ontroerend mooi Evangelie!

Hallelu JaH !

Bij dit verhaal raakte ik opnieuw onder de indruk van Jezus / Jeshu‘ah, Die geweldige Bruidegom Die zo mooi alles heeft voorbereid. Woorden schieten te kort om Zijn liefde en toewijding te beschrijven. Hem wil ik dienen en eren. Hem nog steeds beter leren kennen. Me voorbereiden op dat Grote Feest.
U ook? Leert u hem ook elke dag beter kennen? Bent u ook een persoonlijke band met Hem verder aan het ontwikkelen? En wilt u ook graag meedoen in de voor­berei­dingen voor Zijn terug­komst, inclusief van Hem andere, feestelijke kleren ontvangen en die aandoen voor dat Grote Feest? Bij Hem bent u meer dan welkom!

Hallelu JaH !


Voetnoten

Beluistert u, als u Engels kunt verstaan, vooral ook eens deze inspirerende preek van Tim Keller: ‘The True Bridegroom’, n.a.v. Hoshea‘ 3:1-5; 11:4-11.

 Voorblad van: The Divine Romance

Zie ook: Gene Edwards, The Divine Romance, Tyndale House Publ., USA, 1993; ISBN: 0842310924.
In dit boek beschrijft Edwards de wereldgeschiedenis als een soort kosmische roman rond Gods toewerken naar de grote Bruiloft van Het Lam, door heel de Bijbel heen. Bijzonder inspirerend om eens zó de Bijbel te lezen en zó naar de wereldgeschiedenis te kijken!


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De hiervoor gepubliceerde artikelen in deze serie Het huwelijksverbond in de Bijbel zijn beschikbaar via de artikelen index.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie