Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

Het huwelijksverbond in de Bijbel (14)
דּוֹדִ֥י לִי֙ וַאֲנִ֣י ל֔וֹ – Dodi li va ’ani lo – Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem

André H. Roosma
13 januari 2019

Bovenstaande tekst staat in het Bijbelboek Hooglied (2:16a; vgl. 6:3 en 7:10). De aanstaande bruid zegt het daar van haar geliefde. Dit Bijbelboek Hooglied is te lezen als één grote metafoor of gelijkenis over Jezus, oftewel Jeshu‘ah, en Zijn Bruid, bestaande uit allen die Hem liefhebben. En deze eenvoudige uitspraak is – hoe kort hij in het Hebreeuws ook is – heel rijk en veelzeggend. Daarom wil ik er hier wat aandacht aan schenken

De bruid begint met דּוֹדִ֥י לִי֙Dodi li – mijn geliefde is van mij. Ook wij, die Jeshu‘ah liefhebben, mogen dat zeggen: mijn Geliefde is van mij. De Hebreeuwse vorm geeft dat beter weer dan het Nederlands, want wat er staat is eigenlijk: mijn Geliefde is tot mij, of: naar mij toe; zoals Hij naar ons toe is gekomen; zoals Hij Zich op de meest kwetsbare manier aan ons gaf. Als het over liefde gaat, was Jeshu‘ah de Eerste Die liefhad. Ver voor wij aan Hem dachten, dacht Hij al in liefde aan ons, en gaf Hij voor ons Zijn Leven (vgl. Romeinen 5: 8, 10). Hij heeft ons vrijgekocht uit zonde en dood (Romeinen 8: 3; Galaten 3: 13). Hij is van ons, in de zin dat we intens geliefd zijn door Hem, en met Hem verbonden zijn geraakt. We zijn hierdoor ook onder Zijn bescherming gekomen, net als in het Midden-Oosten een bruid door het huwelijk onder de bescherming van haar man kwam.
Zie ook de eerdere delen uit deze serie, in het bijzonder deel 3, 6 en 10, waar ik spreek over de liefde van Jeshu‘ah voor Zijn Bruid.

Alles wat we zullen zijn, en alle vrucht die we kunnen dragen, komt daaruit voort: dat we door Hem intens geliefd zijn. Hoe meer we die onmetelijke liefde leren ontvangen, hoe meer invloed Hij in ons leven zal krijgen en hoe meer het ons zal veranderen. Eenmaal, op de dag dat Hij in levende lijve terugkomt, zullen we strálend voor Hem staan (Efeziërs 5: 27). Misschien kent u dat wel, zoals een bruid en bruidegom kunnen strálen wanneer ze elkaar in liefde aankijken.

Ja, want dat דּוֹדִ֥י לִי֙Dodi li – mijn Geliefde is van mij, Hij heeft Zich aan mij gegeven, uit de mond van de bruid, blijft niet zonder gevolgen! Het wordt hier direct gevolgd door וַאֲנִ֣י ל֔וֹva ’ani lo – en ik ben van Hem. Daarmee reageert de Bruid op die grote Liefde waarmee de Geliefde haar liefheeft, Zich aan haar heeft gegeven en haar heeft vrijgekocht. Ze geeft zichzelf aan Hem. Ook hier geeft de Hebreeuwse vorm dat weer beter weer dan het Nederlands, want er staat eigenlijk: ik ben naar Hem toe. Je zou ook kunnen vertalen: ik geef me aan Hem (vgl. Romeinen 11:33 - 12:2). Ze zal er niet toe hoeven te worden overgehaald om met veel moeite zich er toe te zetten, Hem lief te hebben of een ánder leven te leiden. Nee, gewillig, in liefde en in volle overgave geeft ze zich aan Hem, om één te worden met Hem, en haar leven door Hem, van binnen uit, veranderd te laten worden. Haar dodi li hart resulteert een ’ani lo leven dat Hem is toegewijd. Zodat het een leven wordt dat in liefde overvloeit en in blijdschap goede vruchten draagt. Dát is het geheimenis van het leven van een christen; van iemand die de liefde van Jeshu‘ah heeft aangenomen en omarmd, en die Hem in overgave beantwoort.

Zo mogen we allemaal, ja, zo mag ook ú die dit leest, leven vanuit het Dodi li – de rijkdom en de onmetelijke liefde van de God Die Zich in Jeshu‘ah aan ons gegeven heeft. En zo mogen we ons, in ’ani lo reactie op Zijn liefde, overgeven aan Hem Die in ons meer kan en wil doen dan we zelf ooit gekund zouden hebben.

Hallelu JaH !


Voetnoten

In Hooglied 6: 3 staat de genoemde tekst ook andersom: ’Ani le-dodi ve dodi li – Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.

Zie ook het Engelstalige Bijbels dagboek: Jonathan Cahn, The Book of Mysteries, FrontLine / Charisma House, Lake Mary FL USA, 2016; ISBN: 978 1 62998 941 9; Day 254 - Dodi li, en Day 208 - Ani lo.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De hiervoor gepubliceerde artikelen in deze serie Het huwelijksverbond in de Bijbel zijn beschikbaar via de artikelen index.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie