De veelzeggende Naam van God (15)

Ook niet-Israelieten kenden en gebruikten de Naam

André H. Roosma
1 juli 2016

In vorige afleveringen uit deze serie heb ik al laten zien dat de Bijbel over­duidelijk aangeeft dat in Isra’el tot in de tijd van de koningen, de heerlijke Naam van God, יהוה - JaHUaH 1 gewoon werd gebruikt, zij het met veel respect. De onvolprezen Naam van de God van Isra’el werd echter niet alleen door de Isra’elieten gekend en gebruikt in getuigenis, lofzang, en dergelijke. De Bijbel geeft diverse voorbeelden van buitenlanders die ook met veel respect deze glorierijke Naam gebruiken. Een daarvan komen we tegen in Jozua 2. Isra’el staat op het punt, het beloofde land binnen te trekken. Jozua heeft twee verkenners uitgezonden en deze hebben in de palmstad Jericho onopvallend onderdak gevonden bij een prostitué, een zekere Rachab. Tegenover de twee Isra’elieten geeft zij een klinkend getuigenis over JaHUaH en over hoe zij tegen Hem aankijkt:

„ik weet dat JaHUaH het land aan jullie gegeven heeft en dat de schrik voor jullie op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor jullie sidderen. Want wij hebben gehoord, dat JaHUaH de wateren van de Schelfzee voor jullie ogen heeft doen opdrogen, toen jullie uittrok­ken uit Egypte, en wat jullie gedaan hebben met de beide koningen van de Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en ‘Og, die jullie met de ban geslagen hebben. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege jullie bleef bij niemand meer enige moed over, want JaHUaH, jullie God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden.
Nu dan, zweer mij toch bij JaHUaH, dat, aangezien ik jullie een wel­daad bewezen heb [ze had hen verborgen voor knechten van de stadsvorst die kwamen kijken, die een smoes verteld, en zo hun leven gered], jullie ook aan mijn familie een weldaad zullen bewijzen, en geef mij een betrouw­baar teken, dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en al de hunnen in leven zullen laten en ons van de dood zullen redden.”

Jozua 2: 9-13

Dit getuigenis laat niets aan onduidelijkheid over. Wat zij en haar volksgeno­ten gehoord hebben over het optreden van JaHUaH ten behoeve van Zijn volk, doet haar besluiten partij te kiezen voor Isra’el en te vertrouwen op JaHUaH, de God van Isra’el, en dat Hij en Zijn aardse vertegenwoor­digers haar en haar familie genade zullen bewijzen en in leven laten zoals zij hen gespaard heeft.
Bij iedereen in de zeer wijde omgeving – in feite in het gehele Midden Oosten en zelfs daarbuiten – was JaHUaH, de God van Isra’el, destijds bij Name bekend! En hoe! Ze sidderden wanneer ze die glorierijke Naam maar hoorden, en ze spraken met veel ontzag over Hem!

Hallelu JaH !


Noten

1 De glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel.
Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.

Zie ook de overige artikelen in deze serie: ‘De veelzeggende Naam van God’, te vinden onder de kop Artikelen over de glorierijke Naam van God: יהוה, op de artikelen-pagina, en onderaan dit artikel.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’;
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan’;
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam’;
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept’;
(11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!’;
(12) In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt’;
(13) Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt’;
(14) De mythe van de ontbrekende klinkers’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie