Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (11)

Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!

André H. Roosma
10 jan. 2015

In een vorige aflevering had ik het over het verband van de heerlijke Naam van God, JaHUaH, met het oude Hebreeuwse werkwoord hawah - (er) zijn, leven, ademen, gebeuren, tot stand komen.1

Een discussie over “To be”: a puzzling verb, in de ‘Applied Linguistics’ groep van LinkedIn™, bepaalde me er weer bij hoe bij­zon­der ons werkwoord zijn is. Is het u ooit opgevallen, dat verschillende vervoe­gin­gen van dit werkwoord – zoals: ben, is, was, waren, geweest – totaal niet op de stam zijn lijken? Dat klopt ook, want de meeste van deze vormen komen oorspronkelijk van een heel ander werkwoord, namelijk van wezen (oude vorm: wesen, ook in het Duits, en oorspronkelijk: wesan, ook bekend in het Oud-Engels), van het Proto-Germaanse wesaną - verblijven. En de vervoeging ben is afkomstig van het Proto-Germaanse beuną - be­staan, groei­en, worden, tot stand komen, verschijnen. Dit is ook de oervorm van het Engelse werkwoord to be. Ook daar zien we vervoegingen die sterk afwijken van de stamvorm. En dit feno­meen blijkt in nog veel meer talen voor te komen. De verschil­lende vormen die we in veel Europese talen nog tegen­komen, blijken geba­seerd op maar liefst vier oude Proto-Indo-Europese stammen.2
We hadden dus ooit meerdere werkwoorden die als het ware verward zijn geraakt en samengevoegd in al die vervoegingen van ons huidige werkwoord zijn.

Ik vroeg me zomaar af: zou al deze verwarring, al deze onregelmatigheid, rond onze uitdrukking van het zijn iets te maken kunnen hebben met het feit dat we niet echt goed vat kunnen krijgen op de diepte van het er zijn, dat er zijn dat zijn oorsprong vindt in God en dat we weerspiegeld zien in Zijn Naam JaHUaH...?

Alleen in Hem, dat wil zeggen: in nauwe verbondenheid met Hem, gaan we lang­zamer­hand iets ontdekken van dat zijn. Het mooie is, dat dit tegelijker­tijd energie en initiatief geeft én rust. Als we in Hem Die IS verblijven, wordt ons handelen niet langer gedicteerd door angst, door onze oude tekorten of door eisen vanuit onze omgeving. We zijn al, dus we hoeven ons niet zonodig te profileren. We hebben dus de ruimte om te zien waar God mee bezig is, en kunnen ons daarbij aansluiten, net zo als Jezus dat deed.3 Het gevolg is een rustiger leven – meer afgestemd op, en in har­monie met God.

Hallelu JaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.

2 Die vier zijn: *es- (*h1es-; hiervan komt o.a. onze vorm zijn, maar ook het Latijnse est), *sta- (*steh2-), *wes- (=> wesan - verblijven, zie boven) en *bhu- (*bhuh2-; of *bhew- - worden; hiervan: ons ben en het Engelse to be).
3 Zie Joh. 5: 19-20, 30; 8: 38; 9: 4. Zie ook het gedicht „Ik dacht...” .pdf document, op Accede!, feb. 1995.
Die rust van dat zijn in Hem vinden we door ons meer bewust te worden van Zijn aanwezigheid. Meer hierover op de website: www.Immanuel-levensstijl.nl.

Zie ook de blog van Patrick Tomlinson: ‘The Importance and Value of ‘Being’’.
Een citaat: “Why is this subject of ‘being’, which allows the space for something unknown to unfold, so important? I think the key reason is that it is central to the process of our develop­ment, as individuals, groups, and societies. How we are able to be with ourselves individu­ally and collectively is fundamental to our health. ...


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’;
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan’;
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam’;
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept’.

Andere recent verschenen artikelen:
Echt léven – Draait het christenleven om kiezen tussen goed en kwaad?’;
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie