Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (12)

In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt

André H. Roosma
1 mei 2015

Bij het virtueel grasduinen in oude documenten (via Internet) kwam ik de Lakhish brieven weer tegen. Dit zijn brieven die begin zesde eeuw voor Christus (Bijbels gezien: de late koningen-tijd, kort vóór of al tijdens de Babylonische ballingschap) op potscher­ven zijn geschreven en in 1935 in Lakhish

Een voorbeeld:
Lakhish brief 23
(Hebr.: לָכִישׁ; geïdentificeerd met Tel ed-Duweir) zijn opge­gra­ven. Het gehanteerde schrift is een late, vlotte handschrift-variant van het Paleo-Hebreeuwse schrift.1

Wat opvalt in deze brieven, is het gebruik van de glorierijke Naam van God, JaHUaH.2 Verscheidene beginnen met een aanhef in de trant van:

„Aan mijn heer Ja’ush (of Jo’ash), moge JaHUaH mijn heer vandaag, ja deze dag, nog berichten van shalom doen horen!...”

Eenzelfde beeld zien we in de brieven die één tot twee eeuwen later uitgewisseld werden tussen Isra’elieten in Judea en in Elephantine, een eiland in de Nijl nabij Aswan, Zuid-Egypte waar in die tijd een belangrijke Isra’elische enclave was gevestigd. Die waren geschreven in het Aramees en op papyrus, en ook daarin vinden we veel verwijzingen naar de God van de Bijbel, via een iets verkorte versie van Zijn glorierijke Naam: JaHU (יהו). Deze vorm komen we in die tijd ook veel tegen bij de andere volken om Isra’el heen, die allemaal bekend waren met de God van Isra’el.

Wat uit deze archeologische vondsten overduidelijk blijkt is dat het rabbijns-joodse verbod op het gebruik van de heerlijke Naam van God pas is ontstaan tijdens (of na) de Babylonische bal­lingschap, dus in het syn­cretistische Babylon, zoals ik eerder al aangaf. In de eeuwen daar­vóór gebruikten de Joden de heerlijke Naam van God nog gewoon in hun dagelijks leven, onder andere in lofzang en in zegenwensen naar elkaar toe.4

Hallelu JaH !


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.

Voor wat betreft de gebruikte transliteraties en uitspraak van deze en andere namen zie ook: ‘Namen in de Bijbel (1) – Inleiding’, kort Hallelu-JaH! artikel, 2014-07-18; en de rest van die artikelen-serie.

3 Shmuel Achituv, in Echoes from the Past (CARTA Jerusalem, Jerusalem, 2008; p.60) vertaalt deze brief als volgt in het Engels: “To my lord, Yaush, may YHWH cause my lord to hear tiding(s) of peace today, this very day! Who is your servant, a dog, that my lord remembered his [se]rvant? May YHWH make known(?) to my [lor]d a matter of which you do not know.”
4 Zelfs de bekende joodse geleerde Maimonides pleitte er in 1190 nog voor, de heerlijke Naam van God gewoon te gebruiken in zegeningen naar elkaar toe. In zijn Arabische boek De Gids voor Verdoolden (دلالة الحائرين - Dalálat al-Chá’irïn uit 1190, geschreven in Jemenitisch schrift; in 1204 in het Hebreeuws ver­taald onder de titel: מורה נבוכים - Moreh Nebhukhim; Deel I, i.h.b. hfdst 60-65), merkte hij onder andere op dat de uitspraak van de heerlijke Naam ‘overeenkomstig de letters’ gewoon mogelijk is en het uit­spre­ken van de Naam o.a. volgens Numeri 6: 23-27 in de ’Aharonitische zegen ook geboden is. Hier wordt de Naam niet magisch of bovennatuurlijk gebruikt, maar voor een geestelijk doel, wat legitiem en oké is, aldus Maimonides. Bij veel joodse en christelijke theologen is dit helaas onbekend.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’;
(8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan’;
(9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam’;
(10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept’;
(11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!’.

Andere recent verschenen artikelen:
Echt léven – Draait het christenleven om kiezen tussen goed en kwaad?’;
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

Volgende artikelen in deze serie: ‘(13) Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie