Jirme-jahu (Jeremia) 31: 22

Een mooie profetische referentie naar Jeshu‘a en naar hoe God via Mariam’s zwangerschap iets totaal nieuws schiep

André H. Roosma
17 november 2015

Via de mail kreeg ik een vraag over Jirme-jahu (Jeremia) 31: 22. Toen ik dit vers in het oude Hebreeuws ging lezen, bleken er zulke mooie schatten in te zitten dat ik mijn bevindingen graag even hier ook met u als lezer deel. Hieronder de rijke tekst van dit vers; zowel het Hebreeuwse origi­neel, als een nauwkeurige Nederlandse vertaling. Uiteraard heb ik, zo u van mij gewend bent, de heerlijke en veelzeggende Naam van de God van Isra’el niet eigenmachtig vervangen door een weinig zeggend woord als Heer, maar getrans­litereerd als JaHUaH, in overeen­stem­ming met de oudste herleidbare uitspraak.1

22 Hoelang blijft u draaien, afvallige dochter?
Voorzeker, JaHUaH heeft iets nieuws geschapen op de aarde: een vrouw zal een Man omvangen.
עַד־מָתַי֙ תִּתְחַמָּקִ֔ין הַבַּ֖ת הַשּֽׁוֹבֵבָ֑ה כִּֽי־בָרָ֨א יְהוָ֤ה חֲדָשָׁה֙ בָּאָ֔רֶץ
נְקֵבָ֖ה תְּס֥וֹבֵֽב גָּֽבֶר׃ ס

Jirme-jahu (Jeremia) 31: 22

Het is zelden dat ik één vers behandel, omdat ik in het algemeen de context belangrijk vind. Hier maak ik een uitzondering, omdat dit ene vers in feite al een compleet verhaal op zichzelf is. De context is die van een profetie, gericht aan het volk Isra’el. God JaHUaH spreekt Zijn volk aan als jonkvrouw. Na een tijd van ballingschap, verstrooiing en verdruk­king, zal Hij hen weer bijeenbrengen in Zijn gemeenschap. De hele profetie is een oproep om Gods genade te beantwoorden, de zonde en afgoderij te verlaten, en tot Hem terug te keren. Het 22ste vers is een kern-vers in deze profetie. Het vertelt hoe God de ongezeg­lijkheid van Zijn volk gaat omzeilen via iets nieuws dat Hij schept.

Wat in de Hebreeuwse tekst al direct opvalt is de structuur, die sterk bepaald wordt door de anti-parallel tussen de afvallige dochter die draait enerzijds, en de vrouw die omvangt anderzijds. De werkwoorden die in het Hebreeuws gebruikt worden voor draaien en om­van­gen hebben namelijk beide de betekenis: ergens omheen cirkelen. Draaien is chamaq en komt dicht bij ons ergens omheen draaien. Het is draaien in de zin van ontwijken, afstand houden, je niet toe willen wijden. Omvangen is sabab, wat afgeleid is van hoe in en rond Isra’el een hut in de oudheid van geweven palmbladeren om een palmboom heen gebouwd was. Hij ontleende zijn structuur en stevigheid dus aan de stam van de palm­boom. Zo’n hut was dus een eerbetoon aan die stevige palmboom die erdoor omvangen werd. Er was bescherming en nabijheid. Precies het tegenovergestelde van dat draaien, dus.
De negatieve klank van het draaien wordt nog versterkt door het bijvoeglijk naamwoord afkerige. Dit woord is gebaseerd op de stam shubh - je ergens van afkeren. Isra’el had zich van God afgekeerd en draaide er omheen; ze wilde zich niet naar Hem toe keren en van de afgoden weg keren, maar keerde zich juist van JaHUaH af.
Daar tegenover staat de vrouw uit het tweede deel van dit vers. In het Hebreeuws wordt hier niet het meest gebruikelijke woord voor vrouw gebruikt, maar het woord neqébah. Het oude schrift laat zien wat de oorspronkelijke kern van dit woord is:2 nun: zaad quph: opgaande zon baitu: tent/huis ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën. Ze is een huis (baitu: tent/huis) van vreugde (ah: mensel. figuur met geheven handen en gebogen knieën) voor een baby/zaadje (nun: zaad) die/dat van heel klein af opgroeit (quph: opgaande zon). Het gaat dus om een vrouw als iemand die met vreugde een baby vanaf een klein zaadje in haar baarmoeder laat opgroeien.

Dan is er de man die zó door deze bijzondere moeder omgeven wordt. Het is niet zomaar een man (Hebr.: ’adam), en niet een man als sterveling (Hebr.: ’enosh). In de Hebreeuwse tekst is het een gabher - gam: voet/been, stok baitu: tent/huis raisu: gezicht van opzij - letterlijk: een wandelende (gam: voet/been, stok) aardse tent (baitu: tent/huis) voor God (raisu: gezicht van opzij). De Bijbel spreekt zo bij uitstek over Jeshu‘a. In Hem wandelde en tabernakelde God in een menselijk lichaam - een aardse tent - onder ons. Zelfs binnen het jodendom heeft men altijd gezien dat deze tekst spreekt over de Messias.3

Dat laat meteen ook zien wie die neqébah was: Mariam (Maria)! Zij draaide inderdaad niet bij God vandaan, maar ontving en omringde Hem met grote nederigheid en blijdschap in haar moederschoot! Negen maanden was zij een huis voor Hem Die Het Léven is - precies wat het woord sabab in oorsprong weergeeft.4
Temidden van alle afkerigheid en alle gedraai binnen Zijn volk Isra’el begon God JaHUaH via haar moederschap iets totaal nieuws.
Opvallend in dit verband vind ik dat er staat dat God iets nieuws heeft geschapen op aarde. Sinds de schepping in Genesis 1 is hiervan op geen ander moment sprake geweest. Dat werkwoord scheppen is in het Hebreeuwse origineel bara’ - baitu: tent/huis raisu: gezicht van opzij ’alp: ossekop, wat refereert aan de aarde met alles erop en er omheen als woonplek (baitu: tent/huis) die God (raisu: gezicht van opzij) in het begin en met kracht tot stand bracht (’alp: ossekop). Hoe toepasselijk, gezien wat ik al noemde rond de betekenis van de woorden neqébah en gabher.

Uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal, met zo’n zelfde vreugde als Mariam, een woon­stede voor God in de Geest worden, een tempel waarin Hij door Zijn Geest woont (Ef.2:22; 1 Kor.3:16; 6:19), en zó Zijn Koninkrijk, Zijn heerschappij hier op aarde nu al inhoud geven. Daarin heeft Mariam ons door haar dankbare ontvankelijkheid (Lukas 1: 26-56) wel een mooi voorbeeld gegeven.

Hallelu JaH !


Noten

1 Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2 Meer informatie over het hier bedoelde oude schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude (West-)Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
3 De Treasure of Scripture Knowledge verwijst wat dit betreft naar Bereshith Rabba - Parash 89, en de Midrash Tillim over Psalm 2.
4 De tweeletterige stam sab van het woord sabab (vertaald met omvangen) is in het oude schrift: sin/samekh: palmboom baitu: tent/huis - letterlijk een palmboom-tent/hut. Ook uit te leggen als een levenshuis, een huis voor nieuw léven.
Zie o.a. de referentie in noot 2. Daarin en in ‘De Palmboom in de Bijbel (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top’ (Hallelu-JaH!, 18 jan. 2012) laat ik zien dat volgens de Bijbel de kruin van de palmboom ook door God Zelf vanouds als verblijfplaats werd gebruikt.

Wat ik in dit artikel beschrijf, sluit ook mooi aan bij wat ik eerder schreef over de naam van Mariam, in het artikel: Namen in de Bijbel (3) – Meer belangrijke vrouwen: חַנָּה - Channāh, מִריָם - Mariām, רוּת - Rut, אֶסתֵּר - ’Estēr, en over haar lofzang in: De veelzeggende Naam van God - (7) De Lofzangen van Mariam en Channah.


Reacties

4 juli 2018

Lize de Fockert

Is er nog meer over het woord nieuw geschreven?
Is het nu dat de mensen God gaan omhelzen?
Is het nieuwe dat Jezus ontvangen wordt in Maria?
Of is het voor meerdere uitleg vatbaar?
De oude geschriften zijn die meer betrouwbaar?
zo maar wat vragen, die tijdens mijn Bijbelstudie opkwamen en ook door deze uitleg niet helemaal duidelijk zijn.
6 juli 2018

André

Bedankt, Lize, voor je vragen.
Je eerste vraag begrijp ik niet helemaal. Bedoel je of er meer studies zijn op deze site, over het woord 'nieuw'? Nee, die zijn er niet.
Dan je tweede vraag: God is Geest. In de letterlijke, fysieke betekenis kun je Hem dus niet omhelzen. Je kunt Hem - de Heilige Geest - wel in je verwelkomen en ontvangen. Daarover gaat het hier.
Maria ontving Jezus in haar schoot. Dat was nieuw; zoiets was niet eerder gebeurd. Hierdoor begon God ook iets nieuws met de mensheid hier op aarde.
Sommige zaken zijn inderdaad nog niet 100% eenduidig; ons kennen is onvolkomen, schreef Paulus al aan de gemeente in Korinthe.
Bij de Bijbel-interpretatie zoeken we altijd naar de oudste bronnen, omdat die vaak het meest authentiek zijn. Ouderdom is echter niet het enige criterium waarnaar we kijken. Door meerdere bronnen naast elkaar te leggen en door de leiding van de Heilige Geest te ontvangen, geeft God ons vaak een beter beeld van wat er oorspronkelijk bedoeld is.
Beantwoord dit je vragen enigszins?
Vriendelijke groet, en lees intussen vooral gerust verder hier.

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie