Pesach
God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg

André H. Roosma
3 april 2012

En Mozes zei [in opdracht van God tegen Farao]: Zo zegt JaHUaH: „te midder­nacht ga Ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgebo­rene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat JaHUaH scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.”

Exodus 11: 4-7

De oorspronkelijke Hebreeuwse naam van het Israëlische Paasfeest: פסח - Pesach, intrigeerde me de afgelopen weken buitengewoon. Ik ging dus op verkenning. Hier iets van wat ik tegenkwam.

Het woord Pesach staat in verband met het werkwoord פסח - pásach: ‘over­slaan’. De bovenstaande tekst maakte op een of andere manier dat pásach me ook deed denken aan נסח - násach: ‘wegtrekken’. Door wat Hij die nacht deed gebeuren, trok JaHUaH Israël weg uit Egypte.2

Pesach begint echter met de letter פ; in het oude pictografische schrift waar ik vaak naar kijk1 is dit: pu: opening, wind: een opening. Dit klopt, om Israël weg te trekken maakte God een opening in de gesloten linies van de Egyptenaren. Daar eindigt de symbo­liek echter niet. Het woord Pesach zit vol met verwijzingen, zo mocht ik ontdekken.

Het bloed van het geslachte Pesach-lam werd gedaan in een ‘bekken’ of ‘schaal’, een ספ - saph (zie Exodus 12: 22). Van daaruit werd het aan de deurposten gestre­ken. De drempel en zij-posten van een ingang werden ook wel aangeduid met dit woord ספ. Vanuit de oude symbolen is dit begrijpelijk: sin/samekh: palmboom; Boom des Levenspu: opening, wind - saph: palmboom-opening, staat voor: drempel of ingang. De palmboom staat hier model voor een stabiele, rechtop staande paal of kolom die vaak alls deurpost werd gebruikt en de opening is de deuropening. We herkennen hier twee van de symbolen uit het woord Pesach - pu: opening, windsin/samekh: palmboom; Boom des Levenschet: tent-kleed, vlees.

Die nacht zorgde het bloed aan die deurposten dat alle Israëlieten beschermd werden tegen het doodsoordeel van God over de eerstgeborenen in Egypte. En dat gold ook voor allen die zich bij hen gevoegd hadden, en met hen – en vooral met hun God! – mee wilden uittrekken!

Door het geloof heeft hij [Mozes] het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.

Hebreeën 11: 28

En de volgende dag moesten ze allemaal door diezelfde deuropening, langs dat bloed, om de weg met God te gaan naar het nieuwe leven, naar het beloofde land.

Wat een prachtige heenwijzing naar wat Jashu‘ah (Jezus) een kleine anderhalf duizend jaar later bewerkte door Zijn vergoten bloed... Zijn vergoten bloed was een opmaat naar Zijn overwinning over de dood. En dat geldt voor allen die Hém willen volgen, op weg in een nieuw leven, naar een grandioze toekomst die Hij al bereid heeft.
Door Zijn vergoten bloed gered van de dood, mogen we ook met Hem op weg gaan, ons af laten scheiden van de beperkte geneugten van ons oude ‘Egypte’ om uiteindelijk een veel mooiere erfenis te ontvangen!

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daar­bij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, Die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God.

Hebreeën 12: 1-2

Vragen ter overdenking
Wat betekent bovenstaande vergelijking voor uw deelhebben aan de avondmaals­wijn, deze week?
Wat zou een ‘Egypte’ kunnen zijn waar Jashu‘ah u nog uit wil trekken?
Met andere woorden: Staat u ervoor open dat Jashu‘ah ook u afscheidt van bepaal­de zaken die de mensen om u heen wellicht heel gewoon vinden?
Vergelijk het bovenstaande eens met wat David schreef in Psalm 16. Welke parallellen ziet u?


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse pictografische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 Het woord násach doet in dit verband ook weer denken aan פסך - násakh: een pleng­offer brengen (bijvoorbeeld van wijn; vgl. ook 2 Tim. 4: 6).

Reacties

5 jan. 2013

Rolf BLS De Jong

Hallo Andre!
Complimenten voor uw mooie website, veel juiste informatie.
Toen ik bovenstaande las vroeg ik me af, wat viert u zelf, goede vrijdag, avondmaal of Pascha op 14e Aviv, of alledrie (tongue in cheek)? Overigens om uw vraag te be­ant­woorden, Egypte staat symbolisch voor zonde, waar Israel uit moest trekken/ach­ter moest laten en wij als geestelijk Israel ook uit moeten komen, achter moeten laten.
Hartelijke groet, Rolf De Jong
6 jan. 2013

André (auteur)

Harteijk bedankt, Rolf de Jong, voor uw complimenten.
Ik vier inderdaad Pesach (het oude feest, met de vollere invulling door het grote offer van het grote, zuivere Pesach-Lam), én het avondmaal, als manier om daar regelmatig aan te denken, en ik vier dit gebeuren ook rustig met andere chris­te­nen samen op wat wel ‘Goede Vrijdag’ wordt genoemd, al was het in werke­lijkheid natuurlijk op een woensdagmiddag (drie nachten en drie dagen voor de opstan­ding, vroeg in de nacht na de Shabbat)... Afgelopen voorjaar vielen de drie overigens gelukkig vrijwel samen.
Mijn vraag over Egypte was wat specifieker bedoeld. ‘Zonde’ als algemene kreet kan zo enorm vaag blijven, zo totaal los van ons concrete alledaagse leven... En het heeft vaak zo’n morele (lees: moraliserende) invulling. Om een voorbeeld te geven: Het onszelf verschuilen voor God kan zoiets zijn, dat we achter moeten laten. Verschillende mensen kunnen door verschillende dingen worden tegen­gehouden. De rijke jongeman uit Mattheus 19: 16-22 onderhield álle geboden en dacht dat hij goed bezig was. Maar hij bleek een slaaf van zijn rijkdom... In die zin heeft ieder zo zijn eigen, specifieke Egypte om los van te komen, om helemaal achter God aan te kunnen gaan...

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


De vorige artikelen waren: Wie is Jezus? – over de heerlijke Naam van Gods Zoon, en De Palmboom in de Bijbel (6) paal en palissade.

Het volgende artikel is: Pesach (2) God opent de weg ten leven

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie