USA flag GB flag
  

Psalm 113 –
De eerste Hallél Psalm

André H. Roosma
7 november 2012

Psalm 113 is de eerste Hallél-Psalm oftewel de eerste van een reeks speciale lof-Psalmen.

Hieronder de rijke tekst, zowel het Hebreeuwse origineel, als een goede Neder­landse vertaling.1 (Als u met uw muis van rechts naar links over de Hebreeuwse woorden gaat, ziet u een eenvoudige uitspraakhulp2 en een letterlijke woord-voor-woord vertaling.)
Let u vooral eens op wat deze Psalm zegt over wat we met de heerlijke Naam van God moeten doen.

1Hallelu JaH [= Looft u JaH].
Looft, u dienaren [van] JaHUaH,
looft u de Naam [van] JaHUaH.
הַלְלוּ יָהּ
הַלְלוּ עַבְדֵי יְהוָה
הַֽלְלוּ אֶת־שֵׁם יְהוָֽה׃
2De Naam [van] JaHUaH zij geprezen van nu aan en tot in eeuwigheid. יְהִי שֵׁם יְהוָה מְבֹרָךְ מֵֽעַתָּה וְעַד־עֹולָֽם׃
3Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zij de Naam [van] JaHUaH geloofd. מִמִּזְרַח־שֶׁמֶשׁ עַד־מְבֹואֹו מְהֻלָּל שֵׁם יְהוָֽה׃
4Verheven boven alle volken [is] JaHUaH, boven de hemelen [is] Zijn heerlijkheid. רָם עַל־כָּל־גֹּויִם יְהוָה עַל הַשָּׁמַיִם כְּבֹודֹֽו׃
5Wie [is] als JaHUaH, onze God? Die zeer hoog woont, מִי כַּיהוָה אֱלֹהֵינוּ הַֽמַּגְבִּיהִי לָשָֽׁבֶת׃
6Die (ver) naar beneden komt [of: Zich vernedert], om te zien in de hemelen en op de aarde,הַֽמַּשְׁפִּילִי לִרְאֹות בַּשָּׁמַיִם וּבָאָֽרֶץ׃
7Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft uit het slijk, מְקִֽימִי מֵעָפָר דָּל
מֵֽאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיֹֽון׃
8om hem te doen zitten bij de edelen, bij de edelen van Zijn volk; לְהֹושִׁיבִי עִם־נְדִיבִים עִם נְדִיבֵי עַמֹּֽו׃
9Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin: een blijde moeder van kinderen.
Hallelu JaH!
מֹֽושִׁיבִי עֲקֶרֶת הַבַּיִת אֵֽם־הַבָּנִים שְׂמֵחָה
הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃

Psalm 113

Net als in Psalm 117 en Psalm 118 valt weer op hoe vaak de glorierijke Naam van God: JaHUaH vóórkomt: in 9 verzen 8 keer (waarvan 2 keer in de verkorte vorm JaH).1 Die glorierijke Naam JaHUaH herinnert eraan dat God nabij wil zijn; mét Zijn mensen, en dat Hij Degene is Die leven geeft – vol leven in vreugdevolle verwonde­ring en aanbidding jegens onze Schepper en in verbondenheid met Hem en elkaar.

Wat in deze Psalm heel duidelijk naar voren komt is dat de hoogheid en grootheid van JaHUaH Hem er niet van weerhoudt om oog te hebben voor de geringe en de ver­achte op deze wereld. Vanuit de hoogte kwam Hij neer, om de geringen te ver­hogen. Hij ziet naar hen om.

Daar wil ik deze bespreking bij laten. De tekst zelf zegt genoeg.

Ik kan niet anders dan net als de Psalmist besluiten:

Hallelu JaH !


Noten

1 In deze vertaling is de glorierijke Naam van God, JaHUaH, niet eigenmachtig vervangen door een heel ander woord (bijv. HEER) maar zo nauwkeurig mogelijk getranslitereerd vanuit het Hebreeuws. Voor meer achtergronden hierover, zie:
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.
André H. Roosma, ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, Hallelu-JaH! web­artikel, januari 2012.
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ruim 80 p.), juli 2009.
2 Enkele aanwijzingen hierbij:
De u wordt uitgesproken als oe.
De Hebreeuwse ב - zachte beth is weergegeven door de lettercombinatie bh en wordt ongeveer uitgesproken als onze v.
De Hebreeuwse כ - zachte kaph is weergegeven door de lettercombinatie kh en wordt ongeveer uitgesproken als onze ch of g.
De Hebreeuwse א - aleph en ע - ajin worden normaliter weergegeven door ’ resp. ‘. In de toelichtings-veldjes bleek dit helaas niet mogelijk.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikel: ‘De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu’ 5 nov. 2012.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie