Psalm 119 –
Een prachtig loflied op, en leerdicht over, de Torah
– suggesties voor wie nog meer wil

André H. Roosma
30 juni 2013

Zoals we de afgelopen twee maanden gezien hebben is Psalm 119 een bijzonder mooi loflied op de Torah van JaHUaH - de God van de Bijbel - en tegelijkertijd een leerdicht over diezelfde Torah en over het leven in open communicatie met JaHUaH, de God van Isra’el en de God van heel de Bijbel. Deze Psalm is vandaag de dag dan ook nog steeds relevant voor elke Israëliet en christen. Hallelu-JaH!

In feite heb ik in mijn korte artikelen de volle diepgang van de Psalm slechts betrekkelijk oppervlakkig kunnen bespreken. Voor degene die naar aanleiding van mijn bespreking nog wat meer wil, geef ik hier enkele ideeën en enkele verwijzingen.

Lezen in gesprek met God

Onlangs liet ik zien dat de dichter aangeeft dat de communicatie met God, en wel vooral het spreken van God tot hem, heel veel voor hem betekent. Als u dat al niet gedaan hebt, lees de Psalm eens rustig, strofe voor strofe, biddend, in de door mij gegeven vertaling (mogelijk ook in andere vertalingen). En vraag God dan bij elke strofe er dát vers uit op te laten lichten waardoor Hij iets specifiek tot u te zeggen heeft. Dank Hem voor wat Hij u geeft via deze mooie Psalm.

Lees de Psalm in de grondtekst

Als u een beetje Hebreeuws beheerst, lees de Psalm zelf in de grondtekst. Ik geef de versie volgens de Westminster Leningrad Codex. De meest actuele editie hiervan is ook online beschikbaar. Of bekijk de versie uit de Aleppo Codex, die door de Joden veel gebruikt wordt.

Bestudeer thema’s en terugkerende woorden

Van een achttal woorden heb ik in de inleiding aangegeven in welke verzen ze vóór­komen. Waar en hoe drie van die woorden in de Psalm vóórkomen heb ik recent nader belicht. Doet u hetzelfde eens met de andere vijf kernwoorden. Dat geeft een duidelijk inzicht hoe de psalmist dat kernwoord gebruikte, en zodoende op de betekenis in de context van de hele Psalm.
Ook andere thema’s zijn nader te belichten, zoals: wat heeft God allemaal beloofd, waarover verblijdt de psalmist zich allemaal? of: waartoe roept hij allemaal op?

Lees eens verschillende commentaren op deze Psalm

Wanneer u eens een oud commentaar op deze Psalm erop naslaat, vind u soms parel­tjes van wijsheid die andere gelovigen in de loop der eeuwen eruit hebben opgepikt, of u krijgt inzicht in de ontwikkeling van de theologische visie door de eeuwen heen.
Een mooi werk waarin bij elk vers toelichtingen en commentaar-stukjes van ver­schil­lende theologen is samengebracht, is te vinden in de oude meerdelige Bijbel-uitgave van K. Aug. Dächsel: Bijbel, of: De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kano­nieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (Nederlandse editie: H. van Griethuij­sen Antzn.; naar het Hoogduits), Deel 3: Kronijken – Hooglied, J.H. Bos, Kampen, NL, 1897; ISBN 978 90 3310064 2 (?); p.779 - 804. Hier de pagina’s over Psalm 119 .pdf document uit deze uitge­breide uitgave.

Enkele uitgebreide Engelstalige commentaren zijn online te vinden op de sites van Bible Fragrances en Psalm 119, uit: Studies in the Psalms .pdf document, Bible Study Textbook Series, door Joseph Bryant Rotherham, College Press, Joplin, Missouri, USA, 1970.

Bekijk eens hoe een Joodse rabbi deze Psalm vertaalt en leest

Een voorbeeld: Psalm 119 – Laws as Songs of Praise, door rabbi Bejamin J. Segal, Jeruzalem, Schechter Institute of Jewish Studies.

Veel zegen en plezier ermee!

Hallelu-JaH!


Noten

Wat mij opvalt bij het bestuderen van Calvinistische en Joodse bronnen over deze Psalm, is dat beide sterk neigen richting een tamelijk wettische uitleg.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikel: ‘de verzen waarin dabar (spreken, woord) voorkomt’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie