Psalm 26

leven in intimiteit met God, gekoppeld aan integriteit, en gebaseerd op Gods genade en trouw

André H. Roosma
10 maart 2015

Deze Psalm is een bijzonder vervolg op Psalm 25, waarin David aangaf dat er in elke ellende hoop is, dank zij JaHUaH! 1

Hieronder de rijke tekst van deze mooie Psalm; zowel het Hebreeuwse origi­neel, als een nauwkeurige Nederlandse vertaling.

 1 Van David.
Doe mij recht, JaHUaH, want ik wandel in mijn integriteit; en op JaHUaH vertrouw ik, ik zal niet wankelen.
לְדָוִ֨ד
שָׁפְטֵ֤נִי יְהוָ֗ה כִּֽי־אֲ֭נִי בְּתֻמִּ֣י הָלַ֑כְתִּי
וּבַיהוָ֥ה בָּ֝טַ֗חְתִּי לֹ֣א אֶמְעָֽד׃
 2 Toets mij, JaHUaH, en stel mij op de proef;
veredel [of: louter, zuiver] mijn nieren en mijn hart.
בְּחָנֵ֣נִי יְהוָ֣ה וְנַסֵּ֑נִי
(צרופה k) צָרְפָ֖ה (q) כִלְיוֹתַ֣י וְלִבִּֽי׃
 3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen,
en ik wandel in Uw waarheid [of: Uw trouw].
כִּֽי־חַ֭סְדְּךָ לְנֶ֣גֶד עֵינָ֑י
וְ֝הִתְהַלַּ֗כְתִּי בַּאֲמִתֶּֽךָ׃
 4 Ik ga niet om met bedriegers,
en naar huichelaars ga ik niet.
לֹא־יָ֭שַׁבְתִּי עִם־מְתֵי־שָׁ֑וְא
וְעִ֥ם נַ֝עֲלָמִ֗ים לֹ֣א אָבֽוֹא׃
 5 Ik haat het gezelschap van de slechterikken,
en met de godvijandigen ga ik niet om.
שָׂ֭נֵאתִי קְהַ֣ל מְרֵעִ֑ים
וְעִם־רְ֝שָׁעִ֗ים לֹ֣א אֵשֵֽׁב׃
 6 Ik was mijn handen in onschuld,
en ik ga rondom Uw altaar, JaHUaH,
אֶרְחַ֣ץ בְּנִקָּי֣וֹן כַּפָּ֑י
וַאֲסֹבְבָ֖ה אֶת־מִזְבַּחֲךָ֣ יְהוָֽה׃
 7 om een loflied te doen horen,
en om al Uw wonderen te vertellen.
לַ֭שְׁמִעַ בְּק֣וֹל תּוֹדָ֑ה
וּ֝לְסַפֵּ֗ר כָּל־נִפְלְאוֹתֶֽיךָ׃
 8 JaHUaH, ik heb lief het verblijf van Uw huis, en de plaats van de tabernakel van Uw glorie.יְֽהוָ֗ה אָ֭הַבְתִּי מְע֣וֹן בֵּיתֶ֑ךָ
וּ֝מְק֗וֹם מִשְׁכַּ֥ן כְּבוֹדֶֽךָ׃
 9 Zamel mijn ziel niet in met de zondaren, noch mijn leven met de stervelingen van bloed;אַל־תֶּאֱסֹ֣ף עִם־חַטָּאִ֣ים נַפְשִׁ֑י וְעִם־אַנְשֵׁ֖י דָמִ֣ים חַיָּֽי׃
10 In hun handen is schandelijk gedrag,
en hun rechterhand is vol steekpenningen [d.w.z.: geschenken voor omkoperij].
אֲשֶׁר־בִּידֵיהֶ֥ם זִמָּ֑ה
וִֽ֝ימִינָ֗ם מָ֣לְאָה שֹּֽׁחַד׃
11 Maar ik wandel in mijn integriteit, verlos mij en wees mij genadig.וַ֭אֲנִי בְּתֻמִּ֥י אֵלֵ֗ךְ פְּדֵ֣נִי וְחָנֵּֽנִי׃
12 Mijn voet staat in oprechtheid; in de samen­komsten zal ik JaHUaH prijzen [of: Hem zegenen; goed spreken over Hem].רַ֭גְלִי עָֽמְדָ֣ה בְמִישׁ֑וֹר בְּ֝מַקְהֵלִ֗ים אֲבָרֵ֥ךְ יְהוָֽה׃

 
Psalm 26

De oude StatenVertaling zette boven deze Psalm: Gebed om redding der onschuld, de vertaling van het Nederlands BijbelGenootschap: Betuiging van onschuld. Maar is de dichter van deze Psalm werkelijk wel zo overtuigd van zijn onschuld?
In vers 2 bidt hij dat God zijn nieren en zijn hart veredelt, zuivert of loutert. Het Hebreeuwse werkwoord tsaraph (de hoofdtekst heeft de vorm tserophah, de qerei heeft tsarphah2) staat vooral voor het smelten en zo veredelen of louteren van metalen. Daar bid je om, wanneer je weet of beseft dat er nog iets te veredelen, uit te zui­ve­ren of te louteren is.

Dit moet dus onze uitleg van het begrip integriteit (Hebreeuws: tom - ook wel vertaald als oprechtheid) mede bepalen.3 Zijn integriteit houdt in dat hij eerlijk is tegenover God. Dit zien we bevestigd in de verzen 4 en 10. Hij houdt zich verre van bedriegerij en huichelarij, inclusief van het aannemen van steekpenningen.
Daarom bidt hij ook om loutering van zijn nieren. Calvijn zei hier van deze organen: „Wij weten, dat de Hebreeërs onder den naam van nieren aanduiden, wat het meest bij de menschen verborgen is. ...”4 Hij wil dat God ook de diepste schuilhoeken van zijn hart zuivert. Hij tolereerde geen verdeeldheid in zichzelf (vgl. Jacobus’ oproep in Jac. 4: 8-10).

Zo’n houding is onmogelijk in een wettische context, waar het gaat om uiterlijke prestatie. Maar het is mogelijk, waar we onze aandacht richten op die twee hoofd­kenmerken van Gods karakter: chesed en ’emet – genade/goedertierenheid en waarheid/trouw (zoals David hier in vers 3 doet).

In plaats van zich bezig te houden met slechtheid, gaat hij liever rond Gods altaar - de plaats waar verzoening gedaan werd voor de zonde. En daar looft hij dan graag de God van genade en waarheid: JaHUaH! En vertelt anderen over Zijn wonderen! Dat is wat opbouwt! Omdat de tabernakel de mensen als het ware hiertoe opriep, komt hij er graag. Het is een geliefde plek voor hem geworden: die plek van vergeving en verzoening, en die plek van lof aan JaHUaH om alles wat Hij zo heerlijk gedaan heeft.

Zijn eigen integriteit biedt hem vervolgens veel vrijmoedigheid om te bidden dat God hem behandelt op basis van Zijn goedertierenheid/genade en Zijn waarheid/ trouw (vers 9, 11).

In vers 9 neemt David afstand van de stervelingen van bloed. Dit is een vorm die dubbel verwijst naar de vleselijke kant van de mens, onder andere via het feit dat de mens - puur lijfelijk gezien - uit de bloedrode aarde was genomen. Paulus sprak in zo’n geval over de vleselijke mens, in tegenstelling tot de geestelijke oftewel door Gods Geest geleide mens. Deze zondaar of vleselijke mens zal geen schone handen hebben (vers 10), maar dat is het gevolg - de vrucht - van het feit dat hij niet in af­han­kelijkheid van God en vanuit de verbondenheid met God wil leven. Hij wil niet echt gekend zijn of veranderd wórden, maar het roer zélf in handen hebben. Dat is de kern van het hele Bijbelse zondebegrip, zoals ik eerder ook al eens aan­gaf.5
De geeste­lijke mens is echter niet bang voor de afhankelijkeid ten opzichte van God, die kent en ver­trouwt God in Zijn grootheid, genade en trouw en wil dus ook wel door Hem door­zien en gelouterd worden. Dát is pas transparantie en echtheid! In feite gaat deze Psalm en de integriteit waar David het over heeft dus heel concreet over de praktijk van het leven door de Geest, zoals onder andere Paulus daarover sprak, en is hij dus uitermate actueel, ook voor ons nu.

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 De glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel.
Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2
toegevoegd:
16 mrt. 2015
Met een vriend die wat beter in de Hebreeuwse grammatica zit had ik het nog over de ketibh en qerei hier. De vorm צרופה - tserophah van de ketibh is een vrouwelijk enkel­voud passief deelwoord van het werkwoord en past dus niet bij het meervoud van ‘nie­ren en hart’. Het moet wel een verschrijving zijn. De qerei heeft צָרְפָ֖ה - tsarphah, de gebiedende of vragende vorm van het werkwoord, dezelfde vorm als de andere werk­woorden in deze zin. Deze vorm past dus goed in de context en is waar­schijn­lijk de juiste.
Voor een uitleg van het onderscheid tussen ketibh en qerei, zie: ‘DE Masoretische Tekst bestaat niet – Enkele feiten over de grondtekst van het Eerste Testament’.
3 Het Hebreeuwse tom en ons begrip integer zijn in oorsprong beide ontleend aan de notie van heelheid of compleetheid. Het Hebreeuwse tom en gerelateerde werkwoord tamam (in oorsprong: voltooide volheid) staat voor heelheid en voltooiing, en het Latijnse integer staat ook voor heel of compleet. Het is bij uitstek een karakter-eigenschap van God JaHUaH, bij Wie totaal geen verdeeldheid of dubbele tong is. Onder Zijn invloed kunnen ook wij meer heel en integer worden.
4 Psalm 26, in: K. Aug. Dächsel: Bijbel, of: De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kano­nieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, (Nederlandse editie: H. van Griethuij­sen Antzn.; naar het Hoogduits), Deel 3: Kronijken – Hooglied, J.H. Bos, Kampen, NL, 1897; ISBN 978 90 3310064 2 (?); p.528-529.
5 Zie bijv. de artikelen:
We willen weten - De drang om alles in onze handen te hebben, versus kinderlijk vertrouwen in een goede God en
Echt léven - Draait het christenleven om kiezen tussen goed en kwaad?.

Reacties

23 mrt. 2015

Jochanan Castelijn

Prachtig en diepgravend onderricht, daarom niet terug naar de Joodse maar naar de Hebreeuwse wortels!
 
23 mrt. 2015

André (auteur)

Bedankt Jochanan, voor je bemoediging! Shalom!

23 mrt. 2015

Martin G Meijer

Ja schitterend, duidelijk en verfrissend!
Zeker terug naar het Hebreeuws dan pas wordt de verwarring ontknoopt en zal er meer bevrijding en genezing plaats vinden.
 
23 mrt. 2015

André (auteur)

Bedankt Martin, voor jouw bemoediging ook! Ook jou bid ik veel Shalom toe!

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Enkele recente artikelen:
Zegen en vloek – waar staan die voor en waar zijn ze aan verbonden?
Psalm 25 - In elke ellende hoop, dank zij JaHUaH!
Psalm 1 - Liefde of haat tegenover God en Zijn Torah maakt veel verschil!

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie