Psalm 98
Gods Verlossing is reden voor uitbundig lofgezang!

André H. Roosma
30 oktober 2015

Hieronder de rijke tekst van deze mooie Psalm; zowel het Hebreeuwse origi­neel, als een nauwkeurige Nederlandse vertaling. In de stijl van deze vertaling heb ik me wat laten inspireren door de vertaling van deze Psalm in de Naardense Bijbel, die hier zelfs de woord­volgorde van het Hebreeuws zoveel mogelijk in stand laat. Uiteraard heb ik, zo u van mij gewend bent, de heerlijke en veelzeggende Naam van de God van Isra’el niet eigenmachtig vervangen door een weinig zeggend woord als Heer, maar getrans­litereerd als JaHUaH, in overeen­stem­ming met de oudste herleidbare uitspraak.1

 1 Een Psalm.
Zingt voor JaHUaH een nieuw lied;
want wonderen heeft Hij gedaan;
verlossing bracht Hem Zijn rechterhand,
de arm van Zijn heiligheid.
מִזְמ֡וֹר
שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָ֨ה שִׁ֣יר חָ֭דָשׁ כִּֽי־נִפְלָא֣וֹת עָשָׂ֑ה
הוֹשִֽׁיעָה־לּ֥וֹ יְ֝מִינ֗וֹ וּזְר֥וֹעַ קָדְשֽׁוֹ׃
 2 Doen kennen heeft JaHUaH Zijn Verlossing*;
Voor de ogen van de volken heeft Hij Zijn gerechtigheid onthuld.
הוֹדִ֣יעַ יְ֭הוָה יְשׁוּעָת֑וֹ
לְעֵינֵ֥י הַ֝גּוֹיִ֗ם גִּלָּ֥ה צִדְקָתֽוֹ׃
 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid, en aan Zijn trouw jegens het huis van Isra’el;
gezien hebben al de einden van de aarde de Verlossing** van onze God.
זָ֘כַ֤ר חַסְדּ֨וֹ וֶֽאֱֽמוּנָתוֹ֮ לְבֵ֪ית יִשְׂרָ֫אֵ֥ל רָא֥וּ כָל־אַפְסֵי־אָ֑רֶץ אֵ֝֗ת יְשׁוּעַ֥ת אֱלֹהֵֽינוּ׃
 
 4 Schal het uit voor JaHUaH, heel de aarde,
breek uit in gejuich van vreugde, en zing lof van Gods grootheid.
הָרִ֣יעוּ לַֽ֭יהוָה כָּל־הָאָ֑רֶץ פִּצְח֖וּ וְרַנְּנ֣וּ וְזַמֵּֽרוּ׃
 5 Zing uitbundig voor JaHUaH met de harp,
met de harp en met de stem van lofgezang,
זַמְּר֣וּ לַיהוָ֣ה בְּכִנּ֑וֹר
בְּ֝כִנּ֗וֹר וְק֣וֹל זִמְרָֽה׃
 6 Met trompetten en het geluid van de shophar;
juich voor het aangezicht van de Koning JaHUaH.
בַּ֭חֲצֹ֣צְרוֹת וְק֣וֹל שׁוֹפָ֑ר הָ֝רִ֗יעוּ לִפְנֵ֤י הַמֶּ֬לֶךְ יְהוָֽה׃
 7 Laat bulderen de zee met haar volheid,
de wereld met wie erin wonen.
יִרְעַ֣ם הַ֭יָּם וּמְלֹא֑וֹ תֵּ֝בֵ֗ל וְיֹ֣שְׁבֵי בָֽהּ׃
 8 Laten de rivieren in de handen klappen,
de bergen eensgezind juichen van vreugde,
נְהָר֥וֹת יִמְחֲאוּ־כָ֑ף יַ֝֗חַד הָרִ֥ים יְרַנֵּֽנוּ׃
 9 Voor het aangezicht van JaHUaH,
want Hij komt om te richten de aarde;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid.
לִֽפְֽנֵי־יְהוָ֗ה כִּ֥י בָא֮ לִשְׁפֹּ֪ט הָ֫אָ֥רֶץ יִשְׁפֹּֽט־תֵּבֵ֥ל בְּצֶ֑דֶק וְ֝עַמִּ֗ים בְּמֵישָׁרִֽים׃
 * Hebr.: יְשׁוּעָתֹו - Zijn Jeshu‘ah.
** Hebr.: יְשׁוּעַת - Jeshu‘ah ( -t van status constructivus).
 
Psalm 98

Als titel boven deze Psalm zetten de Naardense en de Herziene Staten-Vertaling ‘Cantate Domino’ (Zing tot God; de eerste woorden van de Latijnse versie), respectievelijk ‘Het heil van de HEERE komt’. Dat laatste is hier natuurlijk de reden voor het eerste. De eerste drie verzen geven de motivatie voor de oproep tot uitbundige lofzang aan JaHUaH in de rest van de Psalm.

De Hebreeuwse tekst zet erboven dat het een מִזְמ֡וֹר - mizmor is, gebruikelijk vertaald als: een Psalm. Maar wat is dat, een Psalm? In de verzen 4 en 5 komen vervoegingen voor van het hieraan gerelateerde werkwoord זמר - zamar. In het schrift uit de tijd van Mozes (van rechts naar links):2 zan: zeis, olijf(olie) mu: water, overvloed raisu: gezicht van opzij = kostbaar - overvloed - God. De overvloed van God kostbaar achten, en er dus over gaan zingen. Een mizmor is, naar de voor­gevoeg­de mem, wat uit dat kostbaar achten van Gods overvloed voortkomt: een lof­gezang, inclusief de bijbehorende muziek. Het be-zingen van Gods overvloed en grootheid is dus de kern van wat een Psalm eigenlijk is. Vandaar dat ik, mede gelet op de context, in vers 4 de aanvoegende wijs van zamar met wat meer woorden vertaald heb als zing lof van Gods grootheid en in vers 5 met zing uitbundig (oudere vertalingen hadden hier: psalmzingt).

In vers 3 valt weer op hoe de dichter Gods Karakter roemt – Gods Karakter dat, zoals ik al eens observeerde, gekenmerkt wordt door die twee Hebreeuwse woorden chesed - goeder­tieren­heid/genade en ’emet of hier: ’emunah - trouw/waarheid. Hij is getrouw en betrouw­baar in Zijn goedheid en genade! Dit vers zegt dat JaHUaH heeft gedacht aan deze twee jegens het huis van Isra’el. Het huis is hier natuurlijk Isra’el als volk, als fami­lie gezien. En het werkwoord dat vertaald is met heeft gedacht is zakhar - gedenken of noemen; een werkwoord waartoe God ook ons oproept: om als het ware hardop te gedenken. Zulk gedenken bepaalt ons opnieuw bij de genade en trouw die we eerder al van Hem ervaren hebben. Het stemt ons dankbaar en doet ons vol verwachting uitzien naar wat we nog met Hem zullen gaan beleven. Verleden, heden en toekomst worden dan gekleurd door die goedheid van God. Dat is het goede Léven!

De eerste twee verzen spreken over de basis daarvan: dat God door Zijn grote macht – de tekst gebruikt het oude symbool van de rechterhand en -arm hiervoor – wonderlijke dingen heeft gedaan. Hij heeft Zijn Verlossing, Zijn Jeshu‘ah aan alle volken laten zien. Ik sprak deze zomer ergens, onder andere over deze verzen, en vroeg de toehoorders wanneer dat had plaatsgehad, waar de Psalmist hier aan refereert. Ik kreeg slechts een aarzelende reactie. Maar uit onderzoek is gebleken dat het verhaal van de wonderen die God JaHUaH in Egypte deed, toen Hij Zijn volk daar verloste vanuit de slavernij, de hele wereld over is gegaan.3 En, zoals vaak in de Bijbel, is er sprake van een eerste vervulling, en een latere, meer volle vervulling. Ook de boodschap van de verlossing voor iedereen in Jeshu‘a is inmiddels aan vrijwel alle volken bekend gemaakt. Een detail wat hierbij opvalt in het Hebreeuws is het gebruik van het werkwoord גלה - galah voor onthullen in vers 2. Dit betekent ook: alle kleren van het lijf trekken, en van daaruit: in ballingschap laten gaan. Jezus nam dat allemaal op Zich, vrijwilliig, om onze Verlosser te zijn. Hij hing daar naakt, als een verbannene, en als het ware voor heel de wereld zichtbaar.

Dat is reden tot een uitbundige lof-uiting naar God JaHUaH toe. Daarover gaan de volgende zes verzen. Het eerste woord daarvan, een vervoeging (hiph‘il, imperatief) van het werkwoord ru‘a word meestal vertaald met juichen. Hier vond ik Pieter Oussoren’s verta­ling het uitschallen in de context nog beter de betekenis én sfeer van de hele tekst weer­geven.

Merk op, dat de héle aarde wordt opgeroepen om het uit te schallen en van vreugde uit te breken in gejuich (het Hebreeuws zegt letterlijk: breek uit én juich van vreugde). God JaHUaH en Zijn Jeshu‘a is het meer dan waard!

Snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, alles wat muziek maakt mag ingezet worden, ja zelfs het bulderen van de zee en het luide gebruis van een wilde rivier (of: oceaan) dat lijkt op een luid applaus (vgl. Psalm 47:2; Jes.57:12).

Al die enorme lofprijs werkt toe naar het laatste vers, als welkomstzang voor de dag dat JaHUaH terugkomt in al Zijn heerlijke glorie, om over heel deze wereld te regeren! Wát een dag en wát een tijd zal dát zijn!

Net als Psalm 92 mag deze Psalm ons dus onder de indruk brengen van wie JaHUaH is en hoezeer Hij onze uitbundige lofprijs waard is!

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 Voor meer achtergrond informatie over de glorierijke Naam van God, JaHUaH, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2 Meer informatie over het hier bedoelde oude schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude (West-)Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
3 Zie o.a. de referentie in de vorige noot, en ‘De Palmboom in de Bijbel (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top’, Hallelu-JaH!, 18 jan. 2012; i.h.b. de voetnoten daarin.

De berijmde versies van deze Psalm zijn ook mooi, zoals die van 1967, die begint met:

Zingt een nieuw lied voor God den Heere,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Zie en beluister ook de versie van Sela, 2014.

De Engelse Wikipedia merkt bij deze Psalm op dat het bekende Kerstlied Joy to the World van Isaac Watts (muziek: Lowell Mason, naar George Frideric Händel) in feite een variatie op deze Psalm is.

Zie ook deze Engelse vertaling en bespreking door de joodse leraar Benjamin Segal van het Schechter Instituut voor Joodse Studies in Jeruzalem.
Hij legt onder meer uit dat er een mooie inclusio met een woordspeling in deze Psalm zit. Een inclusio of envelop is een stijlvorm waarbij woorden in het begin en aan het eind het kader bepalen waarin de rest van de tekst gelezen moet worden. In vers 1 hebben we “zing ... een lied” (shiru ... shir) en vers 9 eindigt met “rechtmatigheid” (meisharim). De woordspeling is krachtig, mede doordat de laatste term een meervouds­uitgang heeft, en wat klinkt alsof het gebaseerd is op de stam “lied” (hoewel dit niet werkelijk zo is; “lied” is van de stam sh-i-r en “rechtmatigheid” van de stam i-sh-r). Zo’n inclusio vestigt aandacht op het middelste vers (5), dat hier ook een ongebruikelijke structuur heeft, ongeveer als “lofzing - JaHUaH - harp/lier // harp/lier - stem - lofzang” Uiteindelijk is het deze intense oproep om feest te vieren die het hart van de Psalm vormt.

Hallelu JaH !


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie