Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
  

אָבִיב - ’Abhibh  of   נִיסָן - Nisan ?
– over de Hebreeuwse naam van deze maand

André H. Roosma
10 april 2015

Op vrijdagavond 20 maart begon in de joodse jaartelling het jaar 5775. Die shabbat wordt wel שבת ה חדש - Shabbat ha-Chodesh genoemd – de shabbat van de nieuwe maan(d). Daarmee begon ook de eerste maand van het jaar volgens de Bijbel. In het Hebreeuws van de Torah heette deze maand oorspronkelijk אָבִיב - ’abhibh (spreek uit: aviv). Het opvallende is echter, dat in het jodendom deze maand נִיסָן - nisan heet. Elke goede Hebraïcus of linguïst met kennis van de Semitische talen weet, dat de Joden deze nieuwe naam over­namen van de Assyriërs, tijdens de Babylonische ballingschap.

Dit prikkelde mij, om eens te kijken naar de grondbetekenis van deze twee namen vanuit de oudste bronnen die we hebben. Beide namen blijken dan heel veelzeg­gend te zijn! Veel is te ontdekken wanneer we eenvoudigweg kijken naar de schrijf­wijze van beide namen in het oude West-Semitische schrift, dat is het schrift uit die hele regio in het tweede millennium voor Christus.1

Laat ik beginnen met de naam נִיסָן - nisan. Dat was de naam voor die maand in alle landen om Isra’el heen. In het Arabisch is het nog steeds نيسان‎ - nisan. Die werd in het oude schrift als volgt geschreven: nun: zaadjad: arm met open hand, zijtaksin/samekh: palmboomnun: zaad. In Isra’el en alle omringende landen was de dadelpalm bui­ten­gewoon belangrijk, wegens zijn gezonde vruchten én als sym­bool voor de Boom des Levens. Rond de tijd van de lente-equinox gaat de dadel­palm bloeien. Gedurende ongeveer een maand is er dan tijd om de vrouwe­lijke bloemen te bevruchten met het stuif­meel van de mannelijke bloemen. Dit gebeurt en gebeurde ook destijds al meestal met de hand. Dit wordt aangegeven in de naam Nisan: het mannelijke ‘zaad’ (nun: zaad) wordt met de hand gegeven (jad: arm met open hand, zijtak) aan de vrouwe­lijke dadelpalm (sin/samekh: palmboom) om te zorgen voor latere vrucht (nun: zaad). Dit was een tijd van vreugde.

Nu de naam אָבִיב - ’abhibh. Die werd in het oude schrift geschreven als: ’alp: ossekopbaitu: tent/huisjad: arm met open hand, zijtakbaitu: tent/huis. Wat we daarin herkennen is het woord ’alp: ossekopbaitu: tent/huis - abh - vader of degene die aan de basis van iets staat; van oorsprong de eerste of sterke (’alp: ossekop) van de familie (baitu: tent/huis). Dan volgt een gevende hand (jad: arm met open hand, zijtak), die vaak staat voor ‘hij geeft’ en dan het opnieuw het sym­bool voor huis of familie (baitu: tent/huis). Er staat dus dat Vader een huis of familie geeft. Deze maand was de eerste van het jaar, bij Isra’el was het de maand die begon toen God in Egypte op het punt stond hen uit te leiden, 2 weken voor de uittocht. God ging hen een eigen thuisland geven, waar ze als Zijn gezin, Zijn familie mochten leven. Zie Exodus 13: 4; 23:15; 34:18.
De heel letterlijke betekenis van de naam ’abhibh, als ‘Vader geeft een huis’ doet nog aan iets anders denken, en dat is de situatie dat een zoon ging trouwen. Hij moest dan een huis hebben, om samen met zijn echtgenote in te gaan wonen. We zien hier dus ook weer een glimp van die huwelijksmetafoor terug, waar ik eerder uitgebreid over schreef, in combinatie met Gods zorg.
God had dus een reden om zijn Volk een speciale naam voor deze maand te geven, afwijkend van die van de omringende landen. Niet het bevruchtingsproces van de dadelpalm, wat bij de teelt van dadels meestal tot stand kwam en komt via mense­lijk ingrijpen, maar een mooie allegorie van Gods zorg voor Zijn kinderen / de Bruid van Jeshu‘ah is daarvan de basis.

Dat woord ’alp: ossekopbaitu: tent/huisjad: arm met open hand, zijtakbaitu: tent/huis / אָבִיב - ’abhibh staat echter ook voor een bepaalde fase in de ontwikkeling van de gerste-aar, die meestal ook in deze maand plaatsvindt. Dat is de fase dat die aar volgroeid en geel, maar nog niet hele­maal uitgedroogd en afgerijpt is. Koppelen we dit beeld aan wat Jeshu‘ah zei over het afsterven van de graankorrel in de aarde om dan veelvoudig vrucht te dragen (Joh.12:24), dan zien we hoe Hij als Eerste en Prominente (’alp: ossekop) van de familie (baitu: tent/huis) door Zijn dood en opstan­ding zorgde (gaf; jad: arm met open hand, zijtak) dat wij allemaal tot Zijn familie (baitu: tent/huis) mogen behoren (net als die ene graankorrel in de aarde voor veel ‘familieleden’ zorgt; vgl. ook Kol.1:18). Ook dat gebeurde in deze bijzondere maand. En daar keek heel het gebeuren van die uit­tocht uit Egypte op vooruit! Vandaar dat dit de belangrijkste maand van het jaar is:

JaHUaH had tot Mosheh en tot ’Aharon in het land Egypte gesproken, zeg­gende: „Deze zelfde maand zal voor jullie het hoofd van de maanden zijn; zij zal voor jullie de eerste van de maanden van het jaar zijn. ...”

Exodus 12: 1-2

Daarop volgden Gods instructies voor het vieren van Pesach en Matsot en het hele verhaal van de uittocht.2

Hallelu JaH !


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde pictografische Semitische schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 Deze maand was vaker de tijd waarin bijzondere dingen gebeurden, in het bijzonder op de eerste dag ervan. In Exodus 40: 2, 17 lezen we dat de taber­nakel voor het eerst op de eerste dag van deze maand werd opgericht. Eeuwen eerder was het op de eerste dag van deze maand dat de aarde was opgedroogd na de zondvloed (Genesis 8: 13), zodat het leven op het droge weer kon beginnen. Eeuwen later zorgde Jechizqi-jahu (Jechizkia) op de eerste dag van deze maand voor een feeste­lijke heropening van de tempel (2 Kron. 29: 3). Nog veel later begon ‘Ezra’ op de eerste dag van deze maand aan zijn terugtocht naar Isra’el vanuit Babel (Ezra 7: 9). Et cetera. In de meeste van deze gevallen was het een tijd waarin - na een moeilijke periode - nieuw leven begon voor Gods volk in relatie met JaHUaH, hun God.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie