De Palmboom in de Bijbel (2)
Vol rijke symboliek

André H. Roosma
11 januari 2012

gestyleerde palmboom: stam met aan weerskanten bovenaan drie zijtakken

De Bijbel kent veel symboliek waarin de palmboom voorkomt.

God refereert in Zijn Woord aan een aantal karakteristieke aspecten van de palmboom:

 • een overvloed aan bijzonder verkwikkende vruchten;
 • zijn groei: redelijk snel, en recht omhoog;
 • zijn altijd-groene bladeren bovenin;
 • met zijn omhoog geheven takken/bladeren bovenaan lijkt hij God te loven zoals dat in Bijbelse tijden gedaan werd: met de armen omhoog;
 • die takken laten zich daartoe gemakkelijk door de wind (vergelijk: de Geest van God) bewegen;
 • door zijn voorbeeld en door zijn vruchten stimuleert hij de mens om omhoog te kijken en naar God te luisteren.

Het meest gebruikte Hebreeuwse woord voor ‘palmboom’ is תמר - tamar (in het Arabisch is تمر - tamr de vrucht van de palmboom: de dadel). In het oude pictografische schrift1 werd dit geschreven als: tav: kruis-tekenmu: waterraisu: gezicht van opzij - letterlijk: ‘het teken van water/over­vloed van de Ander (God)’!

De eerste keer dat dit woord tamar in de Bijbel voorkomt is in Exodus 15: 27 (parallel in Numeri 22: 9):

Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water.

Op weg uit Egypte kwam het volk Israël in Elim, waar, naar vermeld, 70 palm­bomen stonden. Nu is 70 in de Bijbel het getal van grote volheid. Betekende één dadelpalm in de woestijn al goed nieuws, een volheid aan palmbomen was enorm verkwikkend voor het volk. Samen met de twaalf waterbronnen (speciaal voor elke stam één) typisch een teken van Gods zegen en zorg voor hen. Hij gunde hen verkwikt te worden en weer nieuwe energie te ontvangen.

Psalm 92: 12-15 stelt:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;
geplant in het huis van JaHUaH groeien zij in de voor­hoven van onze God;
zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn;
om te verkondigen, dat JaHUaH waarachtig is, mijn Rots, in wie geen onrecht is.

De rechtvaardige, dat wil zeggen: de mens die in verbondenheid met God JaHUaH (de HEER2) wandelt, zal groeien als een palmboom. Via de genoemde associaties roept dat het beeld op van: oprechtheid (rechtop en oprecht zijn verwant!) snelle groei in geestelijke volwassenheid, altijd fris zijn zoals de takken/bladeren van de palm, en God onophoudelijk loven, bewogen door de wind van Gods Geest. Het gevolg is een rijke vrucht-opbrengst – die ook met de jaren blijft aanhouden. Het gevolg is dat ze (door heel hun leven) laten zien / verkondigen dat JaHUaH waar­achtig; écht is en een Rots waar je op kunt bouwen!

Hallelu JaH !


1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Hebreeuwse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 De glorierijke Naam van God laat ik graag zo als Hij Zelf in Zijn Woord aangegeven heeft, in plaats van een menselijke vervanging ‘HEER’ te gebruiken. Voor meer achtergronden bij deze keuze, zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.

Palmbomen in de Bijbel:

 • Palmboom - tamar/tamarim: Exodus 15: 27 (Numeri 22: 9); Deuteronomium 34: 3; Psalm 92: 12; Hooglied 7: 7-8; Joël 1: 12.
 • Palmboom of palmboomstam (/kolom/paal) - tomèr: Richteren 4: 5; Jeremia 10: 5; (merk op dat het verschil tussen tamar en tomer een latere interpretatie is; in de oorspronkelijke karakters staat er precies hetzelfde).
 • (Gegraveerde) afbeeldingen van palmbomen - timor/timorot/timorim: 1 Koningen 6: 29, 32, 35; 7: 36; 2 Kronieken 3: 5; Ezechiël 40: 16, 22, 26, 31, 34, 37; 41: 18-20, 25-26.
 • Palmtakken/bladeren - kapot / ‘alei tamarim: Leviticus 23: 40; Nehemia 8: 15.
  Id. baia ton phoinikon (NT): Johannes 12: 13.
  Id. phoinikes (NT): Openbaringen 7: 9.
 • Palmstad (Jericho) - ‘ir hattemarim: Richteren 1: 16; 3: 13; 2 Kronieken 28: 15.
 • Palmboom (?) - ’ajil/ mv: ’elim: Exodus 15: 27 (Numeri 22: 9).

  toegevoegd: 8 aug. 2012
  In het oude schrift leest ’elim als volgt: alp: ossekoplam: herdersstafjad: arm met open handmu: water, veel - God (’el) geeft water/overvloed...

Zie ook een Jewish Encyclopedia artikel over de boom des levens (Engels), en Genesis' "Tree of Life" is a Date Palm? op de Bible Origins .net website.

Elders wordt opgemerkt dat ‘Oude beschavingen hadden ontzag voor palmbomen als symbo­len van vruchtbaarheid, vrede, en overwinning.’ (mijn vertaling, nadruk toegevoegd).


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is een vervolg op: ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens

Volgende artikelen in deze reeks zijn: (3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken, (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top; De grote gouden Menorah; en (5) de ‘taal’ van de palmboom.

Het eerstvolgend gepubliceerde artikel is: Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie