Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag GB flag
  

Een korte noot

André H. Roosma
24 januari 2012 (Engels: 16 jan. 2012)

We noteren wat af, tegenwoordig. Op een kladbriefje, elektronisch, of op welke wijze dan ook. Wist u dat het woord ‘noot’ – naar men zegt bij ons bekend sinds de 13de eeuw – zijn oorsprong hoogstwaarschijnlijk vindt in het Midden-Oosten, enkele millennia eerder?

Deze korte noot gaat over dit woord ‘noot’ – zowel de korte aantekening als de muzieknoot, inclusief alle ermee samenhangende woorden, zoals: noteren, notitie, nota, et cetera. En wel over de etymologie oftewel de oorspronkelijke herkomst ervan.

Op deze website heb ik al meer geschreven over het oude (West-)Semitisch – de taal die feitelijk het Bijbels Hebreeuws is van de vroege delen van het Eerste Testament van de Bijbel (dit West-Semitisch stond nog vrij dicht bij het Proto-Semitisch, de gezamen­lijke voorouder van alle Semitische talen; zelf was het de voorouder van o.a. het Hebreeuws, Aramees, Arabisch, Fenicisch, en Moabitisch). Via archeologische opgra­vingen zijn deze taal en zijn mooie, pictografische schrift bekend uit het tweede millennium voor Christus.1

In dat schrift bestond naar alle waarschijnlijkheid het woord nun: ontkiemend zaadjewawu: tentharing, pintav: kruis-tekennut, uitgespro­ken als noet, of -later- als noot. De tekens hiervan zijn, van rechts naar links:
nun: ontkiemend zaadje - nun (noen): ontkiemend zaadje; vrucht, nageslacht, ‘wat voortkomt uit’;
wawu: tentharing, pin  - wawu (wawoe): tentharing, pin met scherpe punt;
tav: kruis-teken - tav (tav of tau): (kruis-)teken.

De betekenis hiervan is dus: wat voortkomt uit het met een harde stift (in steen of klei) tekens (tekst) krassen; oftewel: een noot; (korte) aantekening.

In het Arabisch bestaat dit woord nog steeds: نوت - not - muzieknoot, en نوتة - nota - noot/‘note’; (korte) aantekening.

In de 13de eeuw belandde dit woord ook in het Nederlands en Engels; waarschijn­lijk via het Latijn en Frans.2


1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
2 Het is waarschijnlijk aan onkunde t.a.v. het Proto-(West-)Semitisch of aan Grieks/westers dominantie-denken te wijten dat de meeste etymolo­gische woordenboeken (zoals bijv. P.A.F. van Veen, N. van der Sijs, Van Dale Etymologisch woordenboek, 1997; M. Philippa e.a., Etymolo­gisch Woordenboek van het Nederlands, 2003-2009; T. Pluim, Keur van Nederlandsche woordafleidingen, 1911; zie nota en noot in etymologiebank.nl; of de Engelse Online Etymology Dictionary van Douglas Harper, 2001-2011) niet verder terug gaan dan tot af­geleide Latijnse varianten als nota, notare, noto en notus. Naar het schijnt ziet men liever dat de wortels van onze taal in het Grieks en Latijn liggen, dan in een (veel oude­re) oer-taal als het vroeg-Bijbelse Proto-(West-) Semitisch...

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Het vorige artikel was: ‘De grote gouden Menorah’.

Het volgende artikel is: Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1).

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie