Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
GB flag/USA flag
  

Artikelen en andere materialen

Hier vindt u artikelen: en andere materialen:

Artikelen over de glorierijke Naam van God: יהוה

(Artikelen door André H. Roosma, tenzij anders vermeld.)


Artikelen over het oudste schrift van de Bijbel

Wist u, dat er een uiterst eenvoudig en intuïtief aansprekend logisch systeem achter de taal van Adam en Eva, Abraham, Mozes en David zat?
En dat het oudste schrift waarin een groot deel van de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, zo eenvoudig was dat het door de eenvoudigste bedoeïen, ja zelfs vrijwel door een analfabeet, te lezen was?
De eerste - zeer verrassende - resultaten van een groot Hallelu-JaH! onderzoek naar de allervroegste wortels van het Bijbels Hebreeuws zijn vervat in dit -levende- werkdocument:

Artikelen over diverse Bijbelse onderwerpen

Mede op basis van bovenstaand onderzoek naar de oude cultuur en het oude schrift van de Bijbel, zijn door André H. Roosma diverse kortere Hallelu-JaH! web-artikelen en columns geschreven. Hieronder heb ik deze ingedeeld bij de volgende onderwerpen:

Over God Zelf, Zijn karakter en hoe Hij met ons omgaat

‘De Torah’

Het ‘Shemaʿ’ – de Israëlische geloofsbelijdenis

Een aantal Psalmen

De door God ingestelde feesten

Over het leven met God en met elkaar

De Palmboom in de Bijbel – een serie artikelen

Het huwelijksverbond in de Bijbel – een serie artikelen

Namen in de Bijbel – een serie artikelen

Diverse leuke vondsten en (ver)taalkundige zaken


Van andere auteurs en op andere websites:


Lezingen: audio met plaatjes

Audio (door André H. Roosma) mp3 formaat toelichting/hand-out PDF document
 o De Heerlijke Naam – relevant voor elke Jood en Christen
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
De Heerlijke Naam
 o Hoe kijkt God naar ons? – Gods aangezicht
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Hoe kijkt God naar ons?
 o Zegenen is wederzijds – voor kinderen van Abraham
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Zegenen is wederzijds (met korte intro over het alleroudste aleph-beth)
 o Het Karakter van God (Exodus 34: 5-7)
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Het Karakter van God
 o Verbonden met JaHUaH
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Verbonden met JaHUaH
 o Ha-’azinu - Gods liefde beantwoorden
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Ha-’azinu
 o Qedoshim – „Wees heilig, want IK ben heilig”
prediking over Leviticus 19 en 20
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Wees heilig, want IK ben heilig
 o Het gewichtigste van de Torah...
studie met gesprek n.a.v. Mat.23:23
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Het gewichtigste van de Torah...
 o ... de genade en waarheid door Jeshu‘ah...
uitgebreide prediking over Johannes 1: 1-18
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
De genade en waarheid door Jeshu‘ah...
 o Jom ha-Shemini ‘Atseret - de Achtste Dag van Samenkomst
prediking over Johannes 7:37-43 in zijn context
als uw browser flash toestaat, ziet u hier een mp3 speler
Jom ha-Shemini ‘Atseret

Op de Accede! website vindt u meer lezingen van André H. Roosma; vooral over pastorale onderwerpen.


Blogs

  • Tijd met Jezus, een korte dagelijkse overdenking naar aanleiding van een Bijbeltekst, door Jos Douma. *
  • Hebrew Word Study, Engelse blog door Skip Moen. *

Video’s

 
De items gemarkeerd met een * zijn artikelen of materialen op andere websites.
  
bloemdecoratie

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie