Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (3)

De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam

André H. Roosma
14 nov. 2014

Binnen het oude Isra’el was het gebruikelijk om mensen te vernoemen naar Gods heerlijke Naam: JaHUaH - De Naam boven alle namen.1 We spreken dan wel van theoforische namen – letterlijk: namen die de Naam van God in zich dragen; die God daarmee eren of verhogen, en tevens Zijn bescherming over zich uit- en/of afroepen.

In de Bijbel staan veel van dat soort namen van mensen die eindigen op -jah of -jahu, al is een groot deel daarvan in de meeste vertalingen zwaar verminkt geraakt (bijv. אֵלִיָּהוּ - ’Eli-jahu -> Elia, יֹאשִׁיָּהוּ - Jo’shi-jahu -> Josia; zie het korte artikel ‘Namen in de Bijbel (5) – Namen die verwijzen naar de Godsnaam JaHU’ en het grote rapport over de heerlijke Naam1 voor veel meer voorbeelden). In deze tijd kennen we allemaal natuur­lijk de naam van de minister president van Israël: Netan-jahu (gegeven door JaHU).

Dat mensen in Isra’el namen kregen die bijvoorbeeld eindigden op -jahu, weten we overigens niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit teksten die bij omliggende volken zijn gevonden tijdens archeologische opgravingen. In wetenschappelijke publicaties daarover ontdekte ik onlangs nog iets moois, dat ik hier graag met u deel. Het zegt ook iets over de uitspraak van de grote Naam van de God van Isra’el: JaHUaH.

De namen van mensen die begonnen met een deel van de grote Naam

In de Bijbel vinden we niet alleen namen waar­van het laatste deel verwijst naar de heerlijke Naam van God, de Bijbel geeft ook veel namen die beginnen met zo’n ver­wij­zing. In de ons overgeleverde Hebreeuwse tekst beginnen veel van die namen met Jeho- of Jo- (bijv. Jeho-jaqim, in vertalingen: Jojakim). Dat lijkt dus een beetje anders dan de uitpraak van het begin van de grote Naam van God zoals ik die hier noem: JaHUaH.
Wat blijkt echter?2 Bij archeologische opgravingen in de landen om Isra’el heen zijn veel kleitabletten en andere inscripties gevonden waarop namen van belang­rijke personen uit het Noordelijke Isra’el en uit Jehudah staan, bijvoorbeeld in het Akkadische spijkerschrift. En waarmee blijken de namen van die mensen daarin te beginnen? Niet met Jeho-, maar met: Jahu- (bijv. MT: Jehu’ -> Jahu-a, MT: Jeho-achaz (NBG: Joachaz, HSV: Joahaz) -> Jahu-khazi, wat betreft die laatste, vergelijk: MT: Chizqi-jahu (NBG, NBV, HSV: Hizkia !) -> Khazaqi-jahu)! Ook het volk van Juda oftewel de Joden, heetten in de He­breeuwse Bijbel Jehudi, naar hun aartsvader Jehudah, maar alle volken rondom hen zeiden dat dit in de tijd van de koningen, en zelfs tot de vierde eeuw voor Christus, klonk als Jahuda-a (of Jahudu).
Daarmee blijkt de naam van hun aartsvader nog beter aan te sluiten bij wat zijn moeder bij zijn naamgeving zei: JaHUaH wadah (JaHUaH zij gedankt/geprezen), snel uitgesproken: Jahudah.

Ook de vertalers van de Peshitta, een vroege Aramese vertaling van het Eerste Testament, voegden klinkertekens toe aan de Aramese tekst. Bij alle J.h.- namen plaatsten zij, in de vierde eeuw van onze jaartelling, dus ver voor de Masoretische Tekst, de klinkers van Jahu-.

Bij de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap is hun uitspraak van het Hebreeuws, dat de meesten van hen helemaal verleerd waren, veranderd, ook in dit opzicht, zo blijkt.

Dit sluit volledig aan bij wat onderzoekers als Max Reisel3 en ook ikzelf1 vonden over de oorspronkelijke uitspraak van de heerlijke Naam van God Zelf: niet Jehovah of Jahweh, maar JaHUaH [Ja-hoe-áh]

Ook betekent het, dat Jozua – die Isra’el het beloofde land mocht binnenleiden en een voorafschaduwing was van Jezus – in werkelijkheid niet Jeho-shu‘a heette, maar Jahu-shu‘a!

Hallelu JaHU !


Noten

1 De glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2 De korte Godsnaam Jahu als onderdeel van Bijbelse namen wordt bevestigd door vele geschrif­ten van andere volken. Zo is er een zeskantige zuil van klei die in Assyrisch spij­kerschrift o.a. de veldtocht van Sin-ache-ri-ba (Sancherib) van Assyrië beschrijft, inclusief zijn belegering van Jerushalem in 701 BC. Daarin wordt Chizqi-jahu (Hizkia) beschreven als Ha-za-qi-ia-ú en Jehudāh als Ia-ú-da-a, aldus het New Bible Dictionary, IVP, Leicester GB, rev.ed. 1982; p.626.

Zie voorts: M.D. Coogan, ‘Patterns in Jewish Personal Names in the Babylonian DiasporaJl f. t. Study of Judaism, Volume 4, Issue 2, 1973; ISSN: 0047-2212; E-ISSN: 1570-0631; p.183–191.
Zie ook: Archibald Henry Sayce, The "higher criticism" and the verdict of the monuments, London Society for promoting Christian knowledge, London, 1910; o.a. p.89, waar hij ook vermeldt: „In the time of Sargon there was a king of Hamath who was called Yahu-bihdi, and since the name is also written Ilu-bihdi in one of Sargon's inscriptions, where ilu or el, "God," takes the place of Yahu, it is plain that Yahu must here be the Yahu or Yeho of Israel.” (het Engels gebruikt de Y i.p.v. de J omdat de J daar van klank veranderd is) - zie ook p.316 daarover, en dat Jo’el (mijn God is Jeho) in de wetsteksten van de Hammurabi dynastie bekend stond als Jaum-Ilu (mijn God is Jahu; de m is een grammati­cale toevoeging), en p.396 (Jehu -> Jahua), p.405 (MT: ‘Azar-jahu -> Azri-jahu), p.306 (MT: Jehudah, Jehudi (Juda, Jood) -> Jaudâ, Jaudu).

3 Zie: Max Reisel, The mysterious Name of Y.H.W.H., The Tetragrammaton in connection with the names of EHYEH ašer EHYEH – HUHA – and Sem Hammephoras, Deel 2 van de Studia Semitica Neerlandica, Van Gorcum, Assen, 1957 (zijn originele proefschrift droeg de naam: Observations on אהיה אשר אהיה, הואהא and שם המפורש, Universiteit van Am­sterdam, Van Gorcum / G.A. Hak & H.J. Prakke, Assen, 28 mei 1957). Dit is veruit een van de meest diepgaande studies die er over de heerlijke Godsnaam te vinden is.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’.

Volgende artikelen in deze serie:
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’.

Zie ook:
De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu’.
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie