Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (8)

Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan

André H. Roosma
16 dec. 2014

Een dezer dagen las ik Psalm 91 weer eens. Mijn oog viel op wat in vers 14-15 staat, in samenhang met Jo’el 2: 32 en wat ik daar onlangs in deze serie over zei onder de titel: Behoudenis in het aanroepen van de Naam.1

14 „Omdat hij Mij zeer bemint, spreekt God, zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.”
15Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.”

De logica hier is uitermate eenvoudig. Wanneer we God liefhebben en Gods Naam kennen, weten we dat het Zijn wil of wens is om bij ons te zijn. Als Zijn Liefde ons geraakt heeft en we daaraan toegeven, is er die relatie en zijn we verzekerd van Gods hulp. In de nood hoeven we dan geen uitgebreide gebeden te bidden. Hem aanroepen (bij voorkeur bij Zijn Naam: JaHUaH) is voldoende. Hij zal ons dan verho­ren en er zijn. De basis is dat we Hem liefhebben omdat Hij ons eerst zo enorm liefheeft. Zijn Naam kennen en Hem aanroepen – dat is: belijden dat Hij IS en dat we ons bestaan en onze vreugde vinden in Hem – is dan alles wat we hoeven te doen.

Hierom lees ik graag de Psalmen – vooral die, waarin Zijn Naam voorkomt, zoals deze Psalm 91. Hij begint al zo mooi:

1 „Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.”
2 „Ik zal tot JaHUaH zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Wie ik vertrouw!”

In vers 1 is “de Almachtige” in het Hebreeuws Shaddai. De betekenis Almachtige is gerelateerd aan de interpretatie van Shaddai in samenhang met het werkwoord shadad - vernietigen, verwoesten. Maar we kunnen Shaddai ook zien als de eerste persoon, bezittelijke vorm van shad - borst, boezem. Wat een koesterende moeder­borst is voor een baby – een liefdevolle bron van warmte, gerustheid, dorstlessing en voeding –, dat wil God ook voor ons zijn.2 Die noties van kracht én van veiligheid zien we terug in de rest van dit vers en in vers 2.

En hierom draag ik ook met blijdschap m’n Tsitsit, waarin Zijn Naam is verweven. Die herin­nert me elke dag weer aan de aanwezigheid van JaHUaH. Hij is er, dus Hij is bij je en helpt je!

Hallelu JaHUaH !


Noten

1 De namen in de Bijbel hebben betekenis. Daarom translitereer ik ze zorgvuldig, zodat ze herkenbaar blijven. Vooral de glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie: Meer op de artikelen-pagina.
2
toegevoegd:
2 mei 2020
Zie ook: deel (19) in deze serie De veelzeggende Naam van God: Wat is de betekenis van de Naam אֵל שַׁדַּי - ’El Shaddai ?, 27 april 2020.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikelen in deze serie ‘De veelzeggende Naam van God’:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’;
(2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!’;
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’;
(6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam’;
(7) de Lofzangen van Mariam en Channah’.

Een ander recent verschenen artikel:
Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie