Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

Het Shema‘
– de Israëlische geloofsbelijdenis (6)

André H. Roosma
12 november 2014

Dit is een vervolg op een oudere serie over het Shema‘ – de geloofsbelijdenis van Israël in Deuteronomium 6.
Toen ik dit onlangs opnieuw las, viel me er iets aan op dat ik graag even met u deel. Even ter herinnering de eerste zin zo ik die liet zien in deel 1:

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

Of, in de oudere handschriften:

שמע ישראל JaHUaH in Paleo-Hebr. אלהינו JaHUaH in Paleo-Hebr. אחד

„Shema‘ Jisra’él, JaHUaH ’Eloheinu, JaHUaH ’echad!”
„Hoor, Israël, JaHUaH onze God, JaHUaH is één!”

Er staat twee keer de glorierijke Naam van God: JaHUaH. Achter de eerste keer staat het woord אֱלֹהֵינוּ - ’Eloheinu, achter de tweede keer: אֶחָד - ’echad.

Nu is het grammaticaal gezien zo, dat ’Eloheinu - onze God, eigenlijk de bezittelijke vorm, eerste persoon meervoud, is van ’Elohim. En dit woord ’Elohim is het meer­voud van ’Elah of ’Eloha - God. De God van de Bijbel wordt met een soort majes­teitsmeervoud aangeduid, zegt men dan. Het enkelvoud komt eenvoudigweg veel te kort om Hem in al Zijn grootheid te beschrijven. In feite schiet voor Hem elke beschrijving te kort, maar een meervoud is dan nog het meest passend. Bovendien kunnen we hierbij denken aan God in al Zijn verschijningsvormen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus de eerste keer dat Zijn heerlijke Naam wordt genoemd, staat dit aspect van Zijn grootheid en de onnoemelijke rijkdom van alle facetten van Zijn Persoon centraal.

Maar daar blijft het niet bij. De tweede keer dat Zijn heerlijke Naam wordt ge­noemd, staat er ’echad - één, achter.1 Want in al die variatie en veelkleurigheid bewaart Hij ook een ongekende eenheid.

We zien dit terug in al Zijn werken, in heel Zijn schepping. Enerzijds een ongelofe­lijke variatie en schakerings-rijkdom in grootte,2 kleur, vorm, smaak, en noem het maar op... Én anderzijds tegelijk een eenheid en harmonie die zó onbeschrijfelijk mooi is dat het mij bijna de adem in de keel laat stokken.

Ik sta perplex, en enkel de gedachten eraan doen me mezelf klein en tegelijk rijk voelen (rijk, dat ik die ongelofelijk grote God mag kennen als mijn Vader) en Hem als Allerhoogste aanbidden en lofprijzen...

Hallelu JaH !


Noot

1 Omdat de mens in zijn twee-kleurigheid als man en vrouw geschapen is naar Gods beeld, is het woord אֶחָד - ’echad - één ook wat de Bijbel gebruikt voor Gods doel voor man en vrouw in het huwelijk (o.a. Genesis 2: 4). God zegt daar letterlijk dat hun doel is om tot basar ’echad te zijn. Dit wordt gebruikelijk vertaald als één vlees, maar basar is, volgens de oudste schrijfwijze ervan: een huis voor het leven van God. Inderdaad ligt in de licha­melijke eenheid van man en vrouw de kiem voor Gods schepping van nieuw leven... Opnieuw sta ik versteld en rest mij niets dan Hem te aanbidden!
2 Wat betreft de variatie in grootte: de zon in ons sterrenstelsel vind ik nogal groot: 1,4 miljoen kilometer in doorsnede. Als het qua straling en temperatuur mogelijk zou zijn om over het oppervlak ervan te lopen, en we zouden elke dag 40 tot 50 kilometer lopen (zoals bij de vierdaagse), zouden we er zo’n 100 000 dagen over doen om hem rond te lopen, dat is dus een kleine 300 jaar; in een volwassen mensenleven van ca. 70 jaar (na de eerste 10-15 jaar) zouden we dus slechts een kwart kunnen afleggen, als het al zou lukken om elke dag die 40 km te lopen...
En er zijn sterren die qua doorsnede nog eens ca. 2000 keer zo groot zijn... (Tenminste, we veronderstellen dat die er (nog) zijn, vele staan duizenden lichtjaren ver weg - een duizelingwekkende afstand, dus ze kunnen al in de tijd van Mozes vergaan zijn, zonder dat wij dat nu kunnen zien.)
Anderzijds zijn de kleinste deeltjes nog vele malen kleiner dan bijv. het waterstofatoom, dat slechts 0,000 000 15 millimeter groot is.
Het verschil is intellectueel absoluut overweldigend en totaal onvoorstelbaar. En toch draaien bij beide relatief kleine bolletjes om grotere, een eenheid in structuur-ontwerp dat al even duizelingwekkend is.
Eveneens hoogst verwonderlijk en duizelingwekkend zijn de gigantische vormen- en kleuren-rijkdom en -variaties en tegelijk de ontwerp-parallellen, de eenheid en de harmo­nie in de planten- en dieren-wereld.
Dit alles doet mij me realiseren hoe klein ik ben in vergelijking met onze grote Schepper, en dat het niet vreemd is dat de oceanen van Zijn wijsheid niet altijd in mijn kleine em­mertje passen...
En het leidt me ertoe Hem te aanbidden en te loven:

Hallelu JaHUaH !


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is een vervolg op: ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, deel (2), deel (3), deel (4), en deel (5).

Het artikel dat op deze serie volgde was: ‘De Torah (1) Een serie wetten en regels?’.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie