Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De Torah (1)
Een serie wetten en regels?

André H. Roosma
25 februari 2012

Vandaag iets over de Torah; de eerste vijf - door Mozes opgeschreven - Bijbelboeken.
Mijn woordenboek geeft bij dit woord: תּורה - Torah [H8451-52]: richtlijn, instructie, wet, gewoonte.

Dat voorlaatste woordje: ‘wet’ heeft zich diep in allerlei Bijbel-vertalingen en in het denken van mensen verankerd.
„De Torah, ja dat was de wet voor Israël, van het oude verbond!” hoorde ik pas nog iemand zeggen. Voor de duidelijkheid voegde hij eraan toe: „dat was voor toen, voor Israël, daar hebben we als christenen nu niets meer mee te maken! Paulus zegt toch duidelijk dat de wet voor ons afgedaan heeft?!”

Anderzijds: onlangs kwam ik op een website die luid proclamerde: „Follow Rabbi Yeshua requires Torah-observance” (Rabbi Jeshua [Jezus] volgen vereist dat je je houdt aan de Torah). Deze stelling werd daar onder andere gemotiveerd vanuit het feit dat Jezus Zelf en Zijn apostelen zich nauwgezet aan de Torah hielden. Niet aan de wettische uitleg die de Farizeeën eraan gaven, maar wel aan de pure Torah zelf.

Hoe zit dat nu? Voor mij genoeg reden om er iets dieper in te duiken...

Een van de eerste dingen die ik tegenwoordig dan doe, is kijken hoe het woord Torah zichzelf verklaart in het oudste, pictografische, Bijbelse schrift.1
Daar staat: tav: kruis-teken wawu: tentharing, pin raisu: gezicht van opzij ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën. Dit is uit te leggen als (lees van rechts naar links):
tav: kruis-teken: kruis, teken, onderschrift, bevestiging, einde;
wawu: tentharing, pin: tentharing, pin; zekerheid, verbondenheid, veiligheid, verbinden, verzekeren, beveiligen;
raisu: gezicht van opzij: gezicht van opzij; (hogere) ander / Ander (God);
ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën: figuur met geheven handen en gebogen knieën; verwondering, vreugde, aan­bid­den, loven, vieren, ontzag, verbazing, verrassing, leven.
Alles bij elkaar genomen (kruis/teken - verbond(en) - God/ander - vieren/ aanbid­den/ leven) kun je dit dus lezen als: (kruis)teken van zekere verbondenheid van de Ander (God) Die we vreugdevol aanbidden, of als: (kruis)teken van Gods verbond / het verbond met anderen, om met ontzag te vieren en vanuit te leven.2

Mijn woordenboeken geven bij תּורה - Torah aan dat dit woord is afgeleid van het werkwoord ירה - jarah, oorspronkelijk: ורה - wawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzijah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - warah; of van ירא - jara’, oorspronkelijk: ורא - wawu: tentharing, pinraisu: gezicht van opzijalp: ossekop - wara’. Warah kan worden opgevat als: de tent­ha­rin­gen van de ander/Ander aanbidden of laten leven; wara’ als: de stokken-in-de-grond/ stekken van de ander/Ander prioriteit geven of koesteren. Dit hield in: je voor de ander/Ander neerwerpen met het aangezicht ter aarde (temidden van de tentharingen), of de stekken van de ander/Ander water geven. Uit het eerste ontwikkelde zich: werpen, uit de tweede: water laten stromen.
Torah is dan het richting geven aan de aanbidding, aan het leven, zoals je dat water via kanaaltjes en dammetjes naar de juiste plek leidde, of zoals je een speer op een doel richtte.

Welke van deze betekenissen ook de meest originele het dichtst benadert: ze klin­ken voor mij totaal niet als ‘wet’ of ‘regels’! Zelfs volgens de gangbare afleiding zijn ‘(bege)leiding’, ‘richtlijn’, ‘(richting) aanwijzing(en)’ of ‘regulering’ betere termen.

Wat mij opvalt in de verklaring vanuit het oude schrift, is dat de Torah dus intrin­siek al zo duidelijk verwijst naar het kruis! En naar onze band met God! En naar aanbidding!
Ik word erg nieuwsgierig!

Hallelu JaH !


In volgende afleveringen: Wat vinden we in de Bijbel Zelf over de Torah en over het doel en karakter van de Torah?


Noot

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
Zie ook: André H. Roosma, ‘Het oorspronkelijke aleph-beth’, Hallelu-JaH! webdocument met een korte beschrijving van de symbolen, 31 december 2011.
2
toegevoegd: 30 juli 2012
De Amerikaan Frank Seekins leest het in feite gewoon van links naar rechts:
ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën Zie toch [aanbid] raisu: gezicht van opzij de man [/God] wawu: tentharing, pin die genageld is tav: kruis-teken aan het kruis!

Reacties

26 febr. 2012

Charlie Lengkeek

Beste André, mooie heldere artikels schrijf je. Mooi gevonden dat de Torah al met het kruis is verbonden. Ongeloofelijk dat er zo’n misleiding heeft kunnen ontstaan mbt het uitspelen van de Torah tegenover genade. Als je het over een Torah in de Bijbel hebt moet ik altijd direct aan Psalm 119 denken. Tot sabbat!
26 febr. 2012

André

Bedankt, Charlie! Fijn, dat de artikels helder overkomen! Ja, ik ben zelf vaak ook blij verrast over wat ik mag ontdekken via dit oude schrift. Psalm 119 is inder­daad een karakteristieke Torah-Psalm, vol blijdschap en waardering voor wat God Israël via de Torah bood!

28 mei 2012

herman

hallo, en wat een gaaf artikel, idd erg helder. Die tekentjes die je gebruikte hoe heet dat ? ik bedoel niet het modern Hebreeuws maar dat andere (kruis-tentharing etc.) ? Nou ja maar iig erg leuk om er zo eens naar te kijken, ik wist dat de Thora diep ging maar dat ook die taal zo veel betekenissen heeft is altijd weer een verrassing. echt ongelofelijk
28 mei 2012

André

Bedankt, Herman! Ja, de Torah gaat diep! De oude tekens zijn de oude Semitische (ook wel: Proto-Kanaänitische of Proto-Sinaïtische) lettertekens die in en rond Israël in gebruik waren in de tijd van de aartsvaders, tot en met de rechters (ruwweg het tweede millennium BC). Rond de tijd van David waren ze ontwikkeld tot een alfabetschrift, dat wel het Paleo-Hebreeuws wordt genoemd. Meer erover in de links die in de voetnoot staan. Geniet overigens lekker verder, er valt hier nog veel meer te lezen! :-)

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is een vervolg op: ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’, deel (2), deel (3), deel (4), en deel (5).

De volgende artikelen in deze serie over De Torah zijn:

(2) Door het Eerste Testament heen’;
(3) Om te zoenen!’;
(4) Jezus / Jashu‘ah en de Torah’;
(5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest’;
 (6) De Tien Woorden: een bijzonder begin’;
(7) Jashu‘ah en de 10 Woorden’;
(8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10’;
(9) De kern van de Torah volgens Spreuken 3’;
(10) Het nieuwe verbond als hartsrelatie’.
 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie