De Palmboom in de Bijbel (1)
Symbool van de Boom des Levens

André H. Roosma
7 januari 2012

Wist u dat in de oudste Bijbel-manuscripten de palmboom waarschijnlijk duizenden keren voorkwam? Eén van de letter-symbolen in het schrift van Israël van vóór 500 voor Christus zag er namelijk zó uit:

gestyleerde palmboom: stam met aan weerskanten bovenaan drie zijtakken

Deze oude aanduiding van de letter die later vervangen is door de samekh en sin was een gestyleerde afbeelding van een palmboom, zo bleek uit een recent onder­zoek.1

Uit datzelfde onderzoek kwam ook naar voren waarom we nog steeds het paradijs of een paradijselijk eiland, met palmbomen associëren. Al in het derde millennium voor Christus gold in het gehele Midden Oosten de palmboom (in het bijzonder de dadelpalm) als symbool voor de Boom des Levens (Hebreeuws: עֵץ הַחַיִּים - de éts ha-chaiim) – op zijn beurt zo ongeveer de meest begeerde, paradijselijke plant in de geschiedenis van de mensheid. Wie ervan at, zou nooit meer sterven...

 
Een dadelpalm vol vruchten
© Guus Molenaar, Huizen.

Nu wist men sowieso dat als je van dadels at, ze je enorm veel en snel energie gaven. Verse dadels behoren tot de meest suiker- en vita­mine-rijke vruchten die er bestaan! En die suikers uit dadels worden ook nog eens super­snel in je bloed opgenomen – zelfs sneller dan bij pure glucose! Bijzonder nuttig en gewenst, als je een dag door de droge woestijn had gelopen en uitgeput was.
Daarnaast kon de warmte van de woestijn je zeer gemakkelijk bedriegen: je dacht dat je water zag, maar als je dichterbij kwam, bleek het alleen heet zand te zijn; een luchtspie­ge­ling. Zag je daarentegen een palmboom, dan wist je: dáár is écht water; palmen stonden meestal bij een oase.

Een ander aspect van de dadelpalm is dat de vruchten in het Midden Oosten al millennia gelden als bevorderlijk voor de manne­lijke geslachtsdrift en vruchtbaar­heid. Dit vinden we in feite ook in de Bijbel terug, o.a. in Genesis 30: 14-18. Als Leah’s zoon Jehudah thuiskomt met dudaïm (liefdes­appelen oftewel dadels), koopt Leah daarmee een nachtje Jakob van Jakob’s lieveling, Rachel. Dat het hier om dadels gaat, blijkt uit de naam die Leah negen maanden later geeft aan de zoon die dan geboren wordt: ישׂשׂכר - Issaskhar; in het oude schrift: jad: arm met open handsin/samekh: palmboomsin/samekh: palmboomkaph: geheven handraisu: gezicht van opzij, letterlijk: ‘hij gaf de palm[-vrucht]en in de machtige hand van de ander’.

Nog een aspect van Israëlische dadelpalmen is hun eigen vruchtbaarheid. Niet alleen kan een palm gigantische aantallen vruchten produceren, deze vruchten hebben ook nog eens een enorme kiemkracht. Nabij Massada zijn pitten gevonden van ca. 2000 jaar oud, die nog levenskracht bezaten! Enkele bleken in staat nog tot een gezonde palmboom uit te groeien!
Kortom, die associatie van de palmboom met de boom des levens is zo gek nog niet!


Voetnoten

1 Meer informatie over het hier bedoelde oude Hebreeuwse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Zie ook de Engelse Wikipedia pagina’s over de Judean Date Palm en Phoenix dactylifera.


Reacties

2 sept. 2015

Willem van es

Ik heb een vraag eigenlijk via een omweg; er is iemand die gereageerd heeft over een artikel van u en vertelde over de 7 vruchten waarvan hij de dadel plam noemt maar dat begrijp ik dus niet wat overal staat honing. Nu heb ik wel is vaker gelzen dat er ipv honing aan een dadelpalm wordt gedacht. Mijn vraag is dus hoe is dat te verklaren. Deut 8:8. De grap is dat ik zelf ook een studie daar over wilde makem.
Gr willem
3 sept. 2015

André

Harteijk bedankt, Willem, voor je vraag.
Deuteronomium 8: 8 spreekt inderdaad impliciet over 7 vruchten. De laatste is vertaald als ‘honing’. Het Hebreeuwse woord (debash) is ook te vertalen als: siroop of stroop. Recent onderzoek heeft laten zien dat het hier waarschijnlijk gaat om wat we wel dadel-honing of -stroop zouden kunnen noemen: een soort sappige stroop van verse dadels. De gelijkenis met honing als eveneens een soort suiker­zoete ‘stroop’ is dan ook evident.
3 sept. 2015

Willem

Hallo heer Roosma
Dank u wel voor uw antwoord, super bedankt
gr willem

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
  * = verplicht veld


Het meest recent hiervoor gepubliceerde artikel was: ‘Het oorspronkelijke aleph-beth’.

Dit is het eerste artikel in een nieuwe reeks: ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens’, (2) Vol rijke symboliek, (3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken, (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top; De grote gouden Menorah; en (5) de ‘taal’ van de palmboom.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie