Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
 GB flag/USA flag 
  

Hallelu-JaH!

Hallelu-JaH! (הַלְלוְּ־ יָהּ in het Hebreeuws van ná 500 BC, ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen; ontzag, vreugde, aanbidden, zich verwonderen, levenlam: herdersstaf; herder, leider, leiden, grote stok, ernaartoelam: herdersstaf; herder, leider, leiden, grote stok, ernaartoewawu: tent-pin/-haring; verbinden, hechting, verbond jad: arm met open hand; overhandigen ('hij geeft'), zij-arm/-takah: figuur met geheven handen en gebogen knieen; ontzag, vreugde, aanbidden, zich verwonderen, leven in dat van vóór 1000 BC) is een uitroep die een aantal keren in de Bijbel voorkomt. Letterlijk betekent het: Looft JaH!
JaH (jad: arm met open hand; overhandigen ('hij geeft'), zij-tak/-armah: figuur met geheven handen en gebogen knieen; ontzag, vreugde, aanbidden, zich verwonderen, leven / יָהּ) is daarin de verkorte vorm van JaHUaH (jad: arm met open hand; overhandigen ('hij geeft'), zijtak/-armah: figuur met geheven handen en gebogen knieen; ontzag, vreugde, aanbidden, zich verwonderen, levenwawu: tent-pin/-haring; verbinden, hechting, verbondah: figuur met geheven handen en gebogen knieen; ontzag, vreugde, aanbidden, zich verwonderen, leven / יהוה), de glorierijke en liefelijke Naam van de Eeuwig Aanwezige, de Schepper van hemel en aarde, Hij Die er was, Die er is, en die er zijn zal; en Die Zichzelf via de Bijbel aan ons openbaart.

Deze website is opgezet om JaHUaH te eren en Zijn heerlijke Naam groot te maken. Hij is het meer dan waard!

Via de tabs bovenaan kunt u uw keuze maken.


regelmatig verschijnen er nieuwe, kleine artikelen op de nieuwspagina.

  
bloemdecoratie

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie