Minstens 4000 jaar oud pictografisch schrift werpt verrassend licht op de Bijbel

ah-teken

Het Proto-Semitisch is een reconstructie van de taal die gesproken werd in het gebied van de Bijbelse aartsvader Sem, omstreeks het derde millennium voor Christus. Proto-West-Semitisch is de latere westelijke tak hiervan, gesproken in het begin van het tweede millennium voor Christus (ongeveer de tijd van Abraham). Hieruit is het Fenicisch, het Aramees, het Arabisch en het Hebreeuws ontstaan.
Uitgebreid onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het bijbehorende oude Semitische schrift - basis van vrijwel alle alfabetten in de wereld - van oorsprong een uniek soort plaatjesschrift was.
Elke letter beeldde een object af dat stond voor een bepaald begrip, terwijl ook de klank op natuurlijke wijze geassocieerd werd met dat object of de ermee verbonden notie. Voor het eerst in de geschiedenis zijn deze objecten en begrippen geïdentificeerd en beschreven.
Het resultaat is een enorm extra inzicht in de etymologie van heel veel oude Hebreeuwse, Aramese en Arabische woorden en namen.
Hierdoor worden verbanden in de Bijbel zichtbaar die dat tot nu toe niet waren. Relatief onbekende woorden uit de Torah krijgen een duidelijke grondbetekenis.

Meer in het concept onderzoeksrapport.

 
Het genoemde onderzoek is opgezet en uitgevoerd vanuit Hallelu-JaH! (www.Hallelu-JaH.nl), een initiatief van Bijbels studiecentrum Accede! in Soest (www.12Accede.nl; voorheen - tot medio 2016 - in Zoetermeer ).