Hallelu JaH! - alle eer aan JaHUaH!
 GB flag/USA flag 
  

Nieuwsberichten en nieuwe, korte artikelen

Noot: De Hebreeuwse tekst in de artikelen hieronder wordt het beste weer­ge­geven als u een van deze fonts geïnstalleerd hebt: SBL Hebrew of Cardo. (De laatst­genoemde is ook ingesloten bij het Bijbel-programma theWord.)
 
juni 2022:
 20/6 Nieuw artikel op 12accede.nl:
God is Liefde. - Ja, dat weten we. … Ja ? Echt ?.pdf document
Zie ook de preek erover die ik 18/6 bij Mayaan in Drachten mocht houden (op youtube).
april 2022:
 4/4 Een van de laatste wonderen die God destijds in Egypte deed om de Israëlieten uit hun slavernij daar te bevrijden, was de dood van Egypte's eerst­geborenen. Om niet getroffen te worden door deze dood, moesten de Israëlieten een lam slachten en het bloed ervan aan hun deurposten strijken. In die huizen was dus een lam al plaatsver­vangend gestor­ven. Op eenzelfde wijze is Jezus plaatsvervangend voor ons gestor­ven, opdat wij door Hem zouden leven. Het bloed is het teken van leven (vgl. Lev.17:11; Joh.6:53-54; Hebr.9:14,22; Opb.12:11). Zo gedenken we in het avondmaal dus het plaatsvervan­gend sterven van Jezus Christus voor ons, en tegelijk ook hoe Hij met Zijn dood ons Zijn leven gaf.
Ook dit immens mooie gegeven staat dus centraal tijdens Goede Vrijdag en het Paas-/Pesach-feest dat we over 2 weken weer met vreugde hopen te vieren. Zie de artikelen over Pesach en Matsot.

 1/4 Als Johannes in zijn 1e brief (1 Joh.4:8) God beschrijft, zegt hij: „God is Liefde”. En in dat getuigenis staat hij bepaald niet alleen. Wanneer bijv. Paulus in Romeinen 8: 37 in een paar woorden duidelijk wil maken over welke God hij spreekt, karakteri­seert hij Hem niet als De Almachtige, of iets derge­lijks. Nee, hij spreekt over: „Hem, Die ons heeft liefgehad”. Niet Zijn almacht, of Zijn grootheid, Zijn heiligheid of Zijn onmetelijke glorie, maar Zijn enorme liefde voor ons; dát is het meest karakteristiek en uniek voor de God van de Bijbel: dat Hij ons onmetelijk liefheeft en altijd al zo heeft liefgehad (vgl. Joh.3:16). In het volgende vers zegt Paulus dat niets ons kan scheiden van Die Liefde! Hallelu JaH !
(Dit stukje heb ik ook verwerkt in een nieuwe voetnoot onder het artikel: ‘De veel­zeggende Naam van God (20) JaHUaH - de ware God van de Bijbel – is betrokken!’.)

Dit immens mooie gegeven staat in feite ook centraal tijdens het Paas-/Pesach-feest dat we over 2 weken weer met vreugde hopen te vieren. Zie de artikelen over Pesach en Matsot.

februari 2022:
 28/2 Nieuw artikel: ‘Psalm 3 – veilig bij onze God en hemelse Vader JaHUaH
 11/2 Nieuw artikel: ‘Psalm 2 – beter te leven in afhankelijkheid van God dan opstandig tegen Hem te zijn
januari 2022:
 9/1 Nieuw artikel: Gods grote barmhartigheid: zekerheid en reden tot intense vreugde en veel lof aan God !
 
  
     
  
 
december 2021:
 20/12: 

De rijke zegen van JaHUaH zij met u, dit Kerst-feest en in het nieuwe jaar !

We zien vol vreugde en verwachting uit naar wat Hij gaat doen in 2022, en naar de wederkomst van Jeshu‘a !
Laten we ons daar vooral op voorbereiden!
19/12Al eerder hier gepubliceerd, maar hard nodig in deze snel duisterder wordende tijd: Het Licht van Kerst.
Zie ook: Kerst - feest om groots te vieren
september 2021:
 17/8 Ik ontdekte dat ik in 2015 een artikel schreef, maar toen hier nog niet bekend maakte. Het blijkt nu actueler dan ooit: Opmerkelijke citaten uit de wereldgeschiedenis: Koning Nebhukhadnetssar van Babylon vraagt eerbied voor JaHUaH.
Ik houd me aanbevolen voor suggesties voor meer opmerkelijke citaten uit de wereldgeschiedenis die ik hier kan behandelen!
 6/9 Deze maand beginnen de najaarsfeesten weer! Eerst, op 6/7 sept. Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (1) – Een heel bijzon­dere dag! (zie ook: Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (2) – Een feestelijke dag!), dan de 15e/16e Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag, vijf dagen later gevolgd door het Loofhuttenfeest.
augustus 2021:
 11/8 Nieuw artikel: Psalm 126 – Wie laat God JaHUaH terugkeren ?.
mei 2021:
 18/5 Hier van m'n preek van 1 mei 2021, in Drachten, nog de mp3: God JaHUaH is heel tof - staan we open voor Zijn Liefde?’.
In de preek verwijs ik impliciet naar vier studies over Gods karakter hier:
- ‘Psalm 145 – Loflied op de grootheid en goedheid van JaHUaH’;
- ‘De rijkdom van de Titel אֵל רַחוְּם - ’El Rachum’;
- ‘De rijkdom van de Titel אֵל שַׁדַּי - ’El Shaddai’;
- ‘Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt’;
En naar een artikel op de Immanuel levensstijl site: ‘De liefde van Immanuel - op Hem afstemmen als basis voor léven, herstel en groei’.
 9/5 Vorige week, 1 mei 2021, mocht ik spreken bij Mayaan Yeshua in Drachten, over het thema ‘God JaHUaH is heel tof - staan we open voor Zijn Liefde?’. Zie hier de presentatie-sheets bij m'n preek (.pdf document).
maart 2021:
28/3 / 2-4/4Chag Pesach sameach! Een goede viering van de bevrijdende dood & opstanding van Jeshu‘a ! Hij verzoende ons weer met JaHUaH. Hallelu JaH - Prijst JaHUaH, de levende en reddende God van Isra’el! Zie ook de artikelen over dit feest.
 12/3 Lang verwacht, dit nieuwe artikel in de serie De veelzeggende Naam van God: (22) De rijkdom van de Titel אֵל רַחוְּם - ’El Rachum.
februari 2021:
 23/2 Nieuw artikel: Psalm 5 – Een noodkreet én een juichkreet in één!
 
  
     
  
 
december 2020:
 14/12: 

De rijke zegen van JaHUaH zij met u, dit Channukkah- en Kerst-feest en in het nieuwe jaar !

We zien vol vreugde en verwachting uit naar wat Hij gaat doen in 2021, en naar de wederkomst van Jeshu‘a !
Laten we ons daar vooral op voorbereiden!
september 2020:
29/9 De presentatie bij m'n prediking, gisteren op Jom Ha-Kippurim (.pdf document) is hier te downloaden. Zie ook de artikelen hieronder.
12/9 Deze maand beginnen de najaarsfeesten weer! Eerst, op 18/19 sept. Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (1) – Een heel bijzon­dere dag! (zie ook: Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (2) – Een feestelijke dag!), dan de 27e/28e Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag. De periode ertussen is een tijd om ootmoedig stil te staan bij Gods grote genade. En om vurig te bidden dat velen weer tot Hem terugkeren Die ons in Jeshu‘a zó barmhartig tegemoet is gekomen! In het bijzonder de 26e wordt hier landelijk en wereldwijd voor apart gezet.
 9/9 Eerder had ik het al eens over 2000 jaar oude Judese dadel-pitten die nog levenskrachtig bleken te zijn. Het CIDI meldt nu dat het Arava Instituut inmiddels de eerste dadels heeft geplukt van palm­bomen gekweekt uit die oude zaden: Judea-dadels gekweekt uit pitten van 2000 jaar oud. Volgens de bron zijn de dadels - 1 cluster van 111 vruchten - op 2 september jl. geoogst.
augustus 2020:
10/8 Nieuw artikel: Psalm 103 – Loflied op de genade en liefde van JaHUaH
juli 2020:
29/7 Nieuw artikel: Psalm 145 – Loflied op de grootheid en goedheid van JaHUaH
mei 2020:
30/5 Een gezegend ‘Chag Shabhu‘ót – Pinksterfeest’; wat geweldig, dat we een God mogen kennen Die Zichzelf zo overvloedig aan ons geeft in de vorm van Zijn Geest om mét ons te zijn, ons te troosten, en ons te bekrachtigen!
18/5 Nieuw artikel, deel 21 in de serie: De veelzeggende Naam van God: Waarom het christendom DE NAAM veelal negeerde
 9/5 Nieuw artikel, deel 20 in de serie: De veelzeggende Naam van God: JaHUaH - de ware God van de Bijbel – is betrokken!
april 2020:
27/4 Nieuw artikel, deel 19 in de serie: De veelzeggende Naam van God: De rijkdom van de Titel אֵל שַׁדַּי - ’El Shaddai
 8/4 Chag Pesach sameach!
Een goede viering van de bevrijdende dood en opstanding van Jeshu‘a !
Hallelu JaH ! Prijst JaHUaH, de levende en reddende God van Isra’el!

Zie ook de artikelen over dit feest.
maart 2020:
 28/3 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.

Psalm 46:1b-2

Eergister was het weer zover: Bijbels nieuwjaar. Met Davids Tent en IsraelToday zeg ik dus: Gelukkig profetisch nieuwjaar!
 24/3 En deel 3: Jesha‘-jahu 63 - 65 – Een gepassioneerde en genadige God en een weerbarstig volk (3)
 19/3 Nu deel 2: Jesha‘-jahu 63 - 65 – Een gepassioneerde en genadige God en een weerbarstig volk (2)
 17/3 Nieuw artikel: Jesha‘-jahu 63 - 65 – Een gepassioneerde en genadige God en een weerbarstig volk (1)
 
  
     
  
 
december 2019:
 25/12: 

De rijke zegen van JaHUaH zij met u, dit Channukkah- en Kerst-feest en in het nieuwe jaar !

We zien vol vreugde en verwachting uit naar wat Hij gaat doen dit jaar, en naar de wederkomst van Jeshu‘a !
oktober 2019:
 8/10Vanavond begint hij weer: Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag
 2/10Nieuwe lezing: Jes.54:1-10 - De ontferming van JaHUaH jegens Zijn bruid Israël (mp3 bestand mp3; 41 min; met presentatie-dia's)
tegelijkertijd een oproep, ons door Hem te laten koesteren en voeden (Jes.54:1-10 is de haftarah bij de parashah Ki Tétsé)
juni 2019:
 17/6Nieuw artikel in de oude serie: ‘‘De veelzeggende Naam van God’ (17) Wat we leren uit Jezus’ verzoeking in de woestijn’.
 14/6Nieuw artikel: ‘Psalm 24JaHUaH - De Koning van de heerlijkheid! Verwacht Hem en geef Hem alle eer!’.
 9/6Het is weer feest! Zie: ‘De Torah (5) Chag Shabhu‘ót – Het Weken- of Pinksterfeest’.
 4/6Nieuw artikel: ‘Psalm 27 - Zie uit naar JaHUaH ! Hij laat je niet in de steek !’.
mei 2019:
 27/5Nieuw artikel: ‘Psalm 23 - JaHUaH is mijn Herder, ik ontbreek niet’.
februari 2019:
 4/2In Israel Today las ik over Jakob Jocz, een Messiaanse Jood uit Litouwen, die tot vlak vóór de tweede wereldoorlog veel joden tot Jeshu‘ah leidde. Hij daagde de kerk uit om eraan te denken dat het evangelie ‘eerst voor de Jood’ (Romeinen 1:16) is. Jammer, dat zijn bediening en visie niet breder bekend en door christenen gesteund is geweest!
januari 2019:
 28/1Nieuw artikel: ‘חֲנַנְיָה – Chanan-JaH – de genade van JaHUaH’.
 13/1Als eerste artikel van dit nieuwe jaar, een over een tekst die mij afgelopen 9 maanden veel heeft bezig gehouden: דּוֹדִ֥י לִי֙ וַאֲנִ֣י ל֔וֹDodi li va ’ani lo – Mijn geliefde is van mij en ik ben van Hem; Deel (14) in de serie Het huwelijksverbond in de Bijbel.
 
  
     
  
 
december 2018:
 21/12: 

JaHUaH zegene u rijkelijk, dit Kerstfeest en in 2019 !

We zien verlangend uit naar wat Hij gaat doen,
en naar de wederkomst van Jeshu‘a !

Bent u er al op voorbereid, de Grote Bruidegom te ontmoeten?
oktober 2018:
 1/10:Het is vandaag weer De Grote Dag van Het Feest, waarop Jeshu‘a riep: wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke! Te vaak doen we of we geen dorst hebben, komen we niet naar Hem toe, of komen we alleen met onze eigen verlanglijstjes bij Hem, in plaats van ons door Hem te laten vullen!
september 2018:
21/9:Komende shabbat wordt in de rabbijns-joodse traditie Deuteronomium 32, de parashah Ha’azinu gelezen. Over deze indrukwekkende afscheidsrede van Mosheh/Mozes schreef ik al eens, en deze week vulde ik die studie verder aan: Ha’azinu – Een oproep tot beantwoording van Gods onmetelijke liefde!
maart 2018:
31/3Temidden van de voorbereidingen voor Pesach, en temidden van mijn eigen huwelijks-voorbereidingen, viel mij deze week iets op dat Jeshu‘ah over De Grote Bruiloft zegt; Deel (13) in de serie Het huwelijksverbond in de Bijbel.
28/3:Ze staan weer voor de deur: het Pesach-feest en het feest van de ongezuurde broden. Geweldig om stil te mogen staan bij het grote heil dat Jeshu‘ah, als Het Grote Pesach-Lam, voor ons bewerkte. Hij nam in onze plaats lijden en dood op Zich zodat wij deel zouden krijgen aan Zijn Léven!
Lees meer over deze feesten in de artikelen:
Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg’,
Pesach (2) God opent de weg ten leven’,
Pesach (3) Jeshu‘ah vervult Pesach’,
Pesach (4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm’,
Matsot – Snelle, stevige kost voor een lange voetreis’,
Matsot (2) – Alles wegdoen dat ons verwijderde van God, om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen’,
De עמרghomer of ‘omer – maat van de overvloed die God geeft’.
januari 2018:
  2/1: Wat betreft onze voorbereiding om De Grote Bruidegom te ontmoeten, leest u (weer) eens de artikelen-serie Het huwelijksverbond in de Bijbel, en met name Deel (3) – Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint.
  1/1: 

JaHUaH zegene u rijkelijk in 2018 !

We zien verlangend uit naar wat Hij dit jaar gaat doen,
en naar de wederkomst van Jeshu‘a !

Bent u er al op voorbereid, de Grote Bruidegom te ontmoeten?
 
  
     
  
 
december 2017:
24/12Nieuw artikel elders: Hoe komt de kerk aan 25 decem­ber? van Alfred Muller (corres­pondent in Jeruzalem voor het RD en andere christelijke media; op zijn eigen web­site), met mooie inbreng van Claire Pfann (nieuwtestamenticus en kenner van de ge­schie­denis van de Vroege Kerk; zie ook New Light on an Old, Old Story van haar).
20/12
(16/12)
Toespraak van afgelopen shabbat: Chanukkah en de parashah Miqéts (mp3 bestand mp3; 46 min) over het wonder van Chanukkah, de parashah Miqéts (Genesis 41:1-44:17), en de Chanukkah haftarah uit Zacharia 2:14-4:7. En vooral over de rode draad door deze drie heen en wat die voor ons betekent
Zie ook de bijbehorende dia’s: Chanukkah en de parashah Miqéts .pdf document.
19/12Nieuw artikel: De Mal’akh JaHUaH – Hoe de almachtige God Die als een verterend vuur is, Zich vanouds openbaarde in menselijke gestalte.
oktober 2017:
10/10Morgenavond begint de Achtste Dag van Het Feest, waarover ik in 2015 mocht spreken n.a.v. Johannes 7:37-43 (in context): Jom ha-Shemini ‘Atseret - de Achtste Dag van Samenkomst (mp3 bestand mp3; 37 min)
Zie ook de bijbehorende dia’s: Jom ha-Shemini ‘Atseret .pdf document
september 2017:
13/9: Deze maand beginnen de najaarsfeesten weer! Eerst, op de avond van 20 sept. Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (1) – Een heel bijzondere dag!, dan de 29e Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag.
augustus 2017:
10/8: In het grote document ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (122 p.) noem ik, bij de bespreking van de letter tsa(de), de Moeras-Arabieren. In het kader van de televisie­serie van Ninevé naar Nazareth zond de EO over hen onlangs een interessante aflevering uit: De Moerasarabieren (Zuid-Irak). Een beknopt maar mooi beeld van deze millennia oude cultuur, waarvan we veel sporen in de Hebreeuwse taal en in de Bijbel terugvinden!
juni 2017:
 9/6: Nieuw artikel: Handelingen 11 – Cyprische en Cyreense mannen brengen het Evangelie naar de niet-Joden.
mei 2017:
 27/5: Nieuw artikel: Psalm 8 – „JaHUaH, onze Heer, hoe majestueus is Uw Naam op heel de aarde!”.
april 2017:
11/4:Van Gerard Wijtsma kreeg ik een mooie foto van een palmboom met ‘rok’ in Beth Saen, Israel. Ik heb hem verwerkt in deel 2 van de weer zeer aktuele artikelen-serie over Pesach: ‘God opent de weg ten leven’.
Zie ook de andere artikelen rond het Pesach-feest en het feest van de ongezuurde broden:
Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg’,
Pesach (3) Jeshu‘ah vervult Pesach’,
Pesach (4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm’,
Matsot – Snelle, stevige kost voor een lange voetreis’,
Matsot (2) – Alles wegdoen dat ons verwijderde van God, om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen’,
De עמרghomer of ‘omer – maat van de overvloed die God geeft’.
maart 2017:
 13/3: Foto toegevoegd aan het artikel De veelzeggende Naam van God - (4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?.

[Foto © Hallelu-JaH; origineel: Wanda Simmermans, Soest, 2017.]

februari 2017:
 26/2: Nieuw artikel in de serie De Palmboom in de Bijbel: De Gemeente als Menorah.
januari 2017:
  1/1: 

JaH zegene u rijkelijk in 2017!

we zien uit naar de wederkomst van de Gezalfde !
 
  
     
  
 
december 2016:
21/12:Kerst - feest om groots te vieren.
november 2016:
30/11:Genezing onder de vleugels van Jeshu‘ah – een passage uit de profetieën van Mal’akhi maakt passages uit de Evangeliën begrijpelijk. Bij Jeshu‘ah is er niet alleen bescherming, ook genezing.
oktober 2016:
20/10:Bashan - het huis dat uitpuilt van nageslacht – wat doen we met rijkdom die JaHUaH ons geeft
9/10:De Torah (11) – De basis van de Torah – Een korte studie naar aanleiding van Exodus 19:3-6, waarin JaHUaH aangaf waarom en waartoe Hij de Torah aan Isra’el gaf
september 2016:
1/9:Het Bazuinenfeest pas over een maand, zoals de rabbijnen zeggen, of vandaag of morgen al, zoals de mensen van Wake Up! aangeven ?
juli 2016:
15/7:En nog zo'n parel: De veelzeggende Naam van God (16) - Ook niet-Israelieten kenden en gebruikten de Naam (2) over Bil‘am en zijn gebruik van de heerlijke Naam
 1/7:Ondanks dat ik momenteel vrij druk ben met andere dingen, kon ik u dit pareltje niet onthouden: De veelzeggende Naam van God (15) - Ook niet-Israelieten kenden en gebruikten de Naam
juni 2016:
29/6:Attendering op mooi artikel en intrigerend boek over de Hebreeënbrief:
Israel Harel, ‘Sabbatsrust is een principe en geen dag om over te kibbelen’, in Opwekking nr 610, juni 2016; n.a.v. zijn boek: Binnengaan in de rust, CGI, 2015; ISBN: 978 90 812915 0 7 (vertaling door M. Barendse-Pasterkamp, van: Enter the Rest – Lessons from the epistle to the Hebrews, Xulon, 2012; ISBN: 978 1 6223 0659 6).
Ik roep mensen die dit boek al gelezen hebben op, me een review ervan te e-mailen.
maart 2016:
25/3:De worsteling – Jeshu‘a deelde in onze worsteling, en die van heel Isra’el
18/3:Een aanvulling op: Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH. De aanvulling betreft de Tsits als aanduiding van de gouden diadeem op het voorhoofd van de Hogepriester.
februari 2016:
27/2:Vruchten van de goedertierenheid van God - wat Gods liefdevolle genade en geduld in ons uit wil werken (1)
 2/2:‘Immanu-’El – God is met ons – en meer
januari 2016:
 2/1:een jaar is weer voorbij, het volgende is net begonnen
maar God JaHUaH kent geen einde of begin
Hij was er, Hij is er, en Hij zal er altijd zijn

Gods rijke zegen in 2016!

dat u dit jaar veel mag proeven van Zijn genade, nabijheid en liefde!
 
  
     
  
 
december 2015:
25/12:Groot nieuws van Israel Today: Orthodoxe rabbijnen schrijven positief over Jezus (door: David Lazarus, 24 dec. 2015)
11/12:De Lofzang van Mariam – Een oproep om dankbaar op te zien naar JaHUaH, de God Die barmhartig en trouw omziet naar geringe mensen
 9/12:Vorig jaar schreef ik hier in de artikelen-serie De veelzeggende Naam van God over De Lofzangen van Mariam en Channah. Het is mooi om deze lofzangen ook nu weer te lezen, of ze mee te zingen.
3,5/12:Een nieuwe reactie op Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH
november 2015:
17/11:Jirme-jahu (Jeremia) 31: 22 – Een mooie profetische referentie naar Jeshu‘a en naar hoe God via Mariam’s zwangerschap iets totaal nieuws schiep
 3/11:Nog een paar zinnen en enkele voetnoten toegevoegd aan m’n recente studie: Psalm 98 – Gods Verlossing is reden voor uitbundig lofgezang!
oktober 2015:
30/10:Psalm 98 – Gods Verlossing is reden voor uitbundig lofgezang!
27/10:David en het jodendom na de Babylonische ballingschap – een hele verandering in visie op God, mens en geloof!
24/10:Het oude schrift van Isra’el ontdekken - korte impressie van een ontdekkingsreis
15/10:Het schrift ging alvast vooruit – Hoe JaHUaH de weg bereidde voor het Evangelie in Griekenland en Rome al in de tijd toen Isra’el van Hem afweek – Deel III
14/10:Het schrift ging alvast vooruit – Hoe JaHUaH de weg bereidde voor het Evangelie in Griekenland en Rome al in de tijd toen Isra’el van Hem afweek – Deel II
12/10:Het schrift ging alvast vooruit – Hoe JaHUaH de weg bereidde voor het Evangelie in Griekenland en Rome al in de tijd toen Isra’el van Hem afweek – Deel I – de Neder­landse vertaling van het eerste deel van de Engelse artikelen-serie waar ik op 7 aug. al de aandacht vestigde; de overige delen volgen.
 8/10:De veelzeggende Naam van God - (14) de mythe van de ontbrekende klinkers
 5/10:Vandaag is het Jom ha-Shemini ‘Atseret - de achtste dag van samenkomst. Vanmorgen mocht ik in de Messiaanse gemeente Shamar in Den Haag spreken over wat deze bijzondere dag inhoudt. Hier de sheets van deze preek: Jom ha-Shemini ‘Atseret .pdf document. Voor degenen die er niet bij waren: De mp3 om te beluisteren staat ook op de artikelen-pagina, onderaan bij de Lezingen
september 2015:
24/9:Een vorig jaar schreef ik er al over: Wonen in een hut of tent – Enkele gedachten bij Chag ha-Sukkot – het Loof­huttenfeest dat dit jaar op de avond van de 27ste begint.
De laatste dag ervan kreeg door Jezus een bijzondere invulling, lees maar: Jeshu‘a – De Bron; voor wie dorst heeft... (beide artikelen zijn recent aangevuld!)
18/9:De Bijbel (o.a. Lev.23:31) noemt het een eeuwige inzetting: Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag, dus nog steeds reden voor een feest, beginnend op de avond van 22 sept. a.s.!
12/9:Er lag nog zoveel dat ik toe wilde voegen dat ik besloot een vervolg te schrijven op het artikel dat ik gister noemde. Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (2) – Een feestelijke dag!

En er kwam een reactie op: ‘Psalm 144 – Loflied en gebed om bevrijding en voorspoed

11/9:In 2013 schreef ik er al over; de avond van de 13e is het weer tijd om te juichen: Zikhron Teru‘ah - Gedenkdag van gejuich (1) – Een heel bijzondere dag! (bijgewerkt en aangevuld artikel)
 7/9:De veelzeggende Naam van God - (13) Hoe belangrijk Jeshu‘ah namen vindt
 4/9:... de genade en de waarheid door Jezus Christus ... – een studie n.a.v. Johannes 1: 1-18.
2-3/9:Een nieuwe reactie op: ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de Boom des Levens’.
augustus 2015:
24/8:Een nieuwe reactie op: ‘De Torah (9) – De kern van de Torah volgens Spreuken 3’.
 7/8:Op de Engelstalige site ben ik eerder deze week een driedelig artikel begonnen over hoe het unieke schrift van Isra’el door de Grieken werd overgenomen toen het noordelijke Isra’el van God afweek en in ballingschap ging. En vervolgens werd het van hen weer door de Romeinen overgenomen toen ook Juda van God afweek en in ballingschap ging (achtste resp. zesde eeuw voor Christus). Dit, en de uitbreiding van het Romeinse rijk, zorgde er in de eerste eeuw AD voor dat de Evangelie-geschrif­ten en ook alle andere Bijbelboeken eenvoudig verspreid konden worden over een enorm gebied! Een Nederlandse vertaling gaat er ook komen, maar wanneer is nog niet bekend.
 5/8:Psalm 144 – Loflied en gebed om bevrijding en voorspoed

En een nieuwe reactie op: ‘Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt

juli 2015:
20/7:Een nieuwe reactie op Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH
juni 2015:
20/6:קוֹרַח - Qorach – Ieder zijn plek in Gods gemeenschap.
18/6In Khirbet Qeiyafa in het dal van Elah, Israël, is een inscriptie gevonden uit de tijd van Koning David. Afgelopen dinsdag kwam dit nieuws o.a. beschikbaar via het Israel Ministry of Foreign Affairs, de Israel Antiquities Authority, en LiveScience, met foto’s. De inscriptie is een mooi voorbeeld uit de overgangstijd waarin het oude West-Semitische (ook bekend als: Canaanitische of Sinaitische) schrift met pictografische eigenschap­pen uit de tijd van de aartsvaders overging in het Paleo-Hebreeuwse alfabet schrift uit de koningen-tijd.
mei 2015:
24/5:Pinkster feest! Eerder schreef ik er dit over: De Torah (5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest, over de Geest: De רוּחַ הַקֹּדֶש - de Ruach ha-Qodesh – De Heilige Geest – niemand minder dan God Zelf, en over de betekenis van het vuur-verschijnsel, beschreven in Handelingen 2: De Palmboom in de Bijbel (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top, en De grote gouden Menorah.
16/5:De lofzang-koren van David – David toont zich een waardige vertegenwoordiger van Jehudah!
11/5:Psalm 115 – de nietige afgoden vergeleken met JaHUaH, Die te prijzen is!
 6/5:Psalm 92 – een loflied aan JaHUaH op de shabbatdag
 1/5:De veelzeggende Naam van God - (12) In de zesde eeuw voor Christus door de Joden nog gewoon gebruikt
april 2015:
27/4:Hebt u vragen over een Bijbeltekst? Of over een Hebreeuws woord? Laat het me weten!
10/4:אָבִיב - ’Abhibh  of  נִיסָן - Nisan ? – over de Hebreeuwse naam van deze maand
 5/4:Hallelu JaH ! Jeshu‘ah, de Gezalfde, onze Redder en Heer, is opgestaan! Hij leeft!
Hier nieuw toegevoegd: Psalm 116 – de vierde Hallél Psalm
 1/4:Naast onderstaande artikelen (genoemd op 29 mrt.), zijn ook deze relevant: Zijn Naam is Jezus / Jeshu‘ah – over de heerlijke Naam van Gods Zoon; en over enkele Hallél Psalmen die bij uitstek met Pesach gezongen worden: Psalm 113, Psalm 117, Psalm 118, de laatste Messiaans-profetisch.
maart 2015:
29/3:Ze staan weer voor de deur: het Pesach-feest en het feest van de ongezuurde broden. Lees er meer over in de artikelen:
Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg’,
Pesach (2) God opent de weg ten leven’,
Pesach (3) Jeshu‘ah vervult Pesach’,
Pesach (4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm’,
Matsot – Snelle, stevige kost voor een lange voetreis’,
Matsot (2) – Alles wegdoen dat ons verwijderde van God, om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen’,
De עמרghomer of ‘omer – maat van de overvloed die God geeft’.
26/3:Nog steeds zijn veel mensen met mij onder de indruk van wat ik al enkele jaren geleden mocht ontdekken: ‘Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt’.
23/3:Dieren-offers – definitief niet meer relevant voor joden en christenen?
21/3:Op deze bijzondere Shabbat (שבת ה חדש - Shabbat Ha-Chodesh (zie Exodus 12: 1-2), nieuwe-maans-dag, 1 ’Abhibh (Nisan) 5775 d.w.z. het begin van een Bijbels nieuw jaar, en dit jaar boven­dien de dag volgend op een zeldzame zons­ver­duiste­ring) had ik het voorrecht om bij Shalom Yeshua in Schipluiden te mogen spreken over wat volgens Jeshu‘ah Het gewich­tigste van de Torah is (hier de sheets van deze korte lezing; een combinatie van waar ik eerder over schreef in de artikelen:
- De Torah (4) - Jezus / Jeshu‘ah en de Torah,
- Het Karakter van Godחסד ואמת - chesed we ’emet - genade en waar­heid, en
- Psalm 25 - In elke ellende hoop, dank zij JaHUaH!
).
10/3:Psalm 26 - intimiteit met God, gekoppeld aan integriteit, en gebaseerd op Gods genade en trouw
 9/3:Zegen en vloek – waar staan die voor en waar zijn ze aan verbonden?
 8/3:Het lijkt al wel lente! – de natuur bot uit - een explosie van nieuw leven!
feb. 2015:
19/2:Onderzoek aan de Stanford Graduate School of Business, een onderdeel van de Universiteit van Stanford, in samenwerking met de Universiteit van Minnesota, bevestigt de grote waarde voor ons dagelijks leven, van wat ik in sept. 2012 schreef in:
ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Wow! – je verwonderen en verheugen als essentiële vaar­dig­heid.
In hun artikel ‘Awe Expands People’s Perception of Time, Alters Decision Making, and Enhances Well-Being’ (Psychological Science 23, Oct. 2012; p.1130-36) leggen Melanie Rudd, Kathleen D. Vohs en Jennifer Aaker dat uit. Ontzag of geïm­po­neerd-zijn – de “Aah!” ervaring – heeft zelfs een sterkere positieve werking dan die van gelukkig-zijn.
17/2:Psalm 1 - Liefde of haat tegenover God en Zijn Torah maakt veel verschil!
jan. 2015:
30/1:Psalm 25 - In elke ellende hoop, dank zij JaHUaH!
10/1:De veelzeggende Naam van God - (11) Het unieke ‘ZIJN’ van God – van nature krijgen we er geen vat op!
 8/1:De veelzeggende Naam van God - (10) De ellende als er niemand is die Gods heerlijke Naam aanroept
 7/1:Binnenkort, van 18 t/m 25 jan., is er weer de landelijke week van gebed. Het thema dit jaar is Dorst?; eerder schreef ik daar al eens over.
Laten we met veel dorst God benaderen!
 
  
     
  
 
dec. 2014:
31/12:Een goede jaarwisseling & Gods rijke zegen voor 2015!
22/12:Echt léven – Draait het christenleven om kiezen tussen goed en kwaad?
19/12:De veelzeggende Naam van God - (9) In de Bijbel krijgen belangrijke personen een naam
16/12:De veelzeggende Naam van God - (8) Gods dierbare Naam kennen en aanroepen, en de gevolgen daarvan
Mooi artikeltje op het CIP: “God gaf voedselwetten uit liefde”.
11/12:Het grote document over de heerlijke Naam van God gaf aanleiding voor een extra bijlage: Deze studie van de glorierijke Naam van God vormt een krach­tige weerlegging van de Documentaire- of Bronnen-hypothese . De Torah is gewoon door Mozes geschreven! Verschillende aanduidingen die gebruikt worden voor God reflecteren verschillen in de ervaren relatie met Hem. En andere sporen van een latere datum kunnen af­doende verklaard worden door de redactie-slag uit de tijd van ‘Ezra’ (of kort daarna), waarbij de tekst werd omgezet van het Paleo-Hebreeuwse naar het Aramese schrift en van enkele redactionele opmerkingen voorzien.
 8/12:De stroom van nieuwe artikelen ligt even stil, en zal dan in een lager tempo verdergaan, maar ik vind het wel leuk om uw reactie te horen op wat u tot nu toe hier gelezen hebt. :-)
Dat kan via e-mail, via de contact-pagina (zie de tabs hierboven) of onderaan het artikel waarop u een reactie hebt.
Ik ben bijv. wel benieuwd wat u het mooiste artikel vindt van alles wat u hier gelezen hebt (en wat u daarin dan aansprak)...
 1/12:De veelzeggende Naam van God - (7) De Lofzangen van Mariam en Channah
nov. 2014:
28/11:De veelzeggende Naam van God - (6) Behoudenis in het aanroepen van de Naam
26/11:Twee jaar geleden schreef ik erover, nu mocht ik er nog meer in ontdekken en een groot Bijbel-gedeelte erin opnieuw vertalen:
De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu - heel rijk!
24/11:De veelzeggende Naam van God - (5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH
22/11:Psalm 34 - een loflied aan JaHUaH !
21/11:Dinsdag jl. heb ik op de Engelstalige site een korte studie neergezet waarin globale jaartallen zijn toegevoegd aan de genealogische ontwikkelingsboom van de West-Semitische talen, op basis van de Bijbel, archeologie en linguïs­tisch (sta­tistisch philogenetisch) onderzoek. De conclusies vanuit de wetenschap en de Bijbel blijken hier vrij goed overeen te stemmen.
20/11:De veelzeggende Naam van God - (4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?
18/11:Psalm 43 - We hebben God nodig, Zijn licht en waarheid, en Zijn verzoening!
16/11:Psalm 42 - De betekenis van de Feesten voor wanneer je neerslachtig bent
14/11:De veelzeggende Naam van God - (3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam
12/11:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (6)
10/11:De veelzeggende Naam van God - (2) Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!
 8/11:De veelzeggende Naam van God - (1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel
 3/11:Enkele aanvullende bevindingen en betere Bijbel-vertalingen maakten weer een nieuwe update mogelijk van de uitgebreide Accede!/ Hallelu-JaH! studie over de glorierijke Naam van God: ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document (90 pag.; eerste editie uit 2009).
okt. 2014:
23/10:Jeshu‘a – De Bron; Voor wie dorst heeft...
 9/10:De Palmboom in de Bijbel (8) – Een les uit een paar zeer jonge palm­bomen en een wetenschappelijk onderzoek
 1/10:Wonen in een hut of tent – Enkele gedachten bij Chag ha-Sukkot – het Loof­huttenfeest, dat volgende week woensdagavond begint.
Voor het zover is, vieren we de 4de nog Jom ha-Kippurim – de Grote Ver­zoendag – Nog zo’n heel bijzondere dag!, waarover ik vorig jaar al schreef.
sept. 2014:
24/9:Vorig jaar schreef ik er al over; m.i.v. vanavond is het weer tijd om te juichen: Zikhron Teru‘ah - Bazuinendag – Een heel bijzondere dag!
22/9:De zomermaanden waren een gezegende tijd wat betreft het onderzoek naar het oude Bijbelse schrift. Zodoende is er nu weer een nieuwe editie van het onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (122 p.; met o.a. van nog meer Hebreeuwse woorden en namen de uitleg vanuit het oude schrift en enkele aanvullingen en kleine verbeteringen in de inlei­den­de hoofdstukken).
18/9:Deuteronomium 26 – Een mooi stukje interactie tussen JaHUaH en Isra’el
14/9:Vieren en Verbinden – Een centraal Bijbels thema
 3/9:We willen weten – De drang om alles in onze handen te hebben, versus kinderlijk vertrouwen in een goede God
aug. 2014:
30/8:Namen in de Bijbel (12) – De פְּרוּשִׁים - Perushim / φαρισαιοι / Farizeeën
27/8:Namen in de Bijbel (11) – Waarom het rabbijnse jodendom DE NAAM niet wil noemen
14/8:Namen in de Bijbel (10) – De שֹֽׁמְרִים - Shomrim / Σαμαριται / Samaritanen
11/8:Enkele aanvullende bevindingen maakten weer een nieuwe update mogelijk van de uitgebreide Accede!/ Hallelu-JaH! studie over de glorierijke Naam van God: ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document (88 pag.; eerste editie uit 2009).
 8/8:Namen in de Bijbel (9) – De נֹצְרִים - Notsrim / نَصارى - Natsārā
 7/8:Namen in de Bijbel (8) – Een heel bijzondere man: יְהוּדָה - Jehudāh
 5/8:Namen in de Bijbel (7) – Nog enkele mannen: נִמרוֹד - Nimrod, מוֹאָב - Mo’ab, חַגַּי - Chaggai
 2/8:Namen in de Bijbel (6) – Enkele mannen: יַעֲקֹב - Ja‘aqobh, עֵשָׂו - ‘Ēsāu, לֵוִי - Lēvi, מָרדְּכַי - Mordekhai
juli 2014:
31/7:Namen in de Bijbel (5) – Namen die verwijzen naar de Godsnaam JaHU
28/7:De Palmboom in de Bijbel (7) – meer over het woord tamar en een pas gezaaide palmboom
25/7:Namen in de Bijbel (4) – Nog enkele opmerkelijke vrouwen: תָּמָר - Tāmār, רָחַב - Rāchabh, בַּת־שֶׁבַע - Bat-Sheba‘
22/7:Namen in de Bijbel (3) – Meer belangrijke vrouwen: חַנָּה - Channāh, מִריָם - Mariām, רוּת - Rut, אֶסתֵּר - ’Estēr
19/7:Namen in de Bijbel (2) – Enkele belangrijke vrouwen: חוה - Chuāh / Chawwāh (/Eva), שׂרה - Sārāh, הגר - Hāgār
18/7:Namen in de Bijbel (1) – Inleiding
15/7:Psalm 81 – Een liefdeslied met Gods zeer korte samenvatting van de Torah
11/7:Het onderzoek gaat door: weer vijf pagina’s toegevoegd aan het leven­de onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (109 p.; met o.a. van nog meer Hebreeuwse woorden en namen de uitleg vanuit het oude schrift en hier en daar een iets gewijzigde presentatie).
juni 2014:
26/6:אָבִיר - ’Abir – de Machtige van Ja‘aqobh / Isra’el
24/6:De רוּחַ הַקֹּדֶש - de Ruach ha-Qodesh – De Heilige Geest – niemand minder dan God Zelf
 9/6:De afgelopen maanden weer een aantal dingen toegevoegd aan het levende onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (104 p.; met o.a. van nog meer Hebreeuwse woorden en namen de uitleg vanuit het oude schrift en nog meer literatuur-referenties en een aanvulling over woord-formatie in de inleidende hoofdstukken).
 3/6:Psalm 22 (II): Wie eten en worden verzadigd? (De ענוים - ‘anavim – zij, die JaHUaH zoeken en grootmaken, genieten van God יהוה - JaHUaH – Die in over­vloed geeft)
mei 2014:
29/5:Jesha-jahu 61:1 - 62:7 – toegelicht (3)
22/5:Jesha-jahu 61:1 - 62:7 – toegelicht (2)
20/5:Jesha-jahu 61:1 - 62:7 – toegelicht (1)
15/5:Jesha-jahu 61:1 - 62:7
apr. 2014:
26/4:
Qedoshim – „Wees heilig, want IK ben heilig” mp3 formaat,
prediking over Leviticus 19 en 20; door André H. Roosma
  de bijbehorende hand-out .pdf document
22/4:De עֹמֶר ghomer of ‘omer – maat van de overvloed die God geeft
19/4:Matsot (2) – Alles wegdoen dat ons verwijderde van God, om Zijn nieuwe Leven te ontvangen en te omarmen
15/4:Matsot – Snelle, stevige kost voor een lange voetreis
jan. 2014:
27/1:Attendering:
A.s. donderdag 30 januari 2014; 20:00, Houten, Opstandingskerk: lezing Wat hebben Israël’s profeten ons te zeggen?, n.a.v. het boek De Pro­feten van de Joodse geleerde Abraham Joshua Heschel, dat onlangs in een Nederlandse editie verscheen. Lezing door de vertaler, ds. Sjirk van der Zee.
20/1:Weer een en ander toegevoegd aan het levende onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (101 p.; met o.a. meer afbeeldingen van varianten van de originele symbolen, van nog meer Hebreeuwse woorden en namen de uitleg vanuit het oude schrift en nog meer literatuur-referenties).
 
  
     
  
 
dec. 2013:
31/12:Een goede jaarwisseling & Gods rijke zegen voor 2014!
28/12:Er is weer een nieuwe update beschikbaar van de uitgebreide Accede!/ Hallelu-JaH! studie over de glorierijke Naam van God (uit 2009):
De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document (87 pag.).
sept. 2013:
13/9:Jom Ha-Kippurim – de Grote Verzoendag – Nog zo’n heel bijzondere dag!
 4/9:Zikhron Teru‘ah - Bazuinendag – Een heel bijzondere dag!
aug. 2013:
15/8:De Zwolse predikant Jos Douma is een mooie prekenserie begonnen over Ontmoe­tingen met Mozes. De eerste preek ging over Armen omhoog! .pdf document (ook te beluisteren mp3 formaat) – iets wat mooi aansluit bij het oude gebruik, weergegeven in het teken van de ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën: verwonderen, aanbidden, vreugde.
juli 2013:
25/7:O.a. een extra bijlage (nr. 8, over de deur, p.93) toegevoegd aan het levende onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (97 p.).
10/7:Weer het een en ander toegevoegd aan het levende onderzoeks­rapport (94 p.): ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document.
 2/7:Pastoraat uit de Eerste Hand – hoe God omging met de problemen van ’Eli-jahu
juni 2013:
serie:Psalm 119 – Een prachtig loflied op, en leerdicht over, de Torah (vervolg)
30/6:suggesties voor wie nog meer wil
22/6:de verzen waarin dabar (spreken, woord) voorkomt
  De Psalmist is zeer enthousiast over het spreken van God!
18/6:de verzen waarin ’imrah (spreken, woord) voorkomt
  Het spreken van God blijkt belangrijk voor de psalmist en in de Torah!
15/6:de verzen waarin het woord Torah voorkomt
  Hoe de psalmist spreekt over de Torah, zegt heel veel over de inhoud ervan!
13/6:De Tien Woorden

De Zwolse predikant Jos Douma had het gister op een van zijn blogs over het boek: Tien woorden van leven, van Patrick Nullens. Douma’s eigen bijdrage aan dat boek, Gebeden geboden - De Tien Woorden als bron van spirituele vorming .pdf document, verwijst intensief naar de gebedspraktijk zoals Luther die aan zijn leerlingen doorgaf.

serie:Psalm 119 – Een prachtig loflied op, en leerdicht over, de Torah (vervolg)
13/6:De integrale Bijbeltekst van deze bijzondere Psalm
12/6:Deel shad: borsten, bron, opwellen - shad en tav: kruis-teken - tav
10/6:Deel tsad: plant (riet-/graan-achtig) - tsad, quph: opgaande zon - quph en raisu: gezicht van opzij - raisu (het heeft door omstandigheden even op zich laten wachten, maar hier is het dan toch...)
 1/6:
 

foto: I. Venturi e Ansa

Oude Torah-rol ontdekt

In de archieven van de oude Universiteit van Bologna is een uitzonderlijk oude Torah-rol ontdekt. De rol van nog verba­zingwekkend soepel schapenvel is 36 m lang en 64 cm breed. Eind 19e eeuw was hij terzijde gelegd als een 17e eeuws object; nu werd vanuit analyse van het gebruikte schrift (oosters Babylonische traditie) en lay-out, en door kool­stof-14 datering vastgesteld dat de rol rond het eind van de 12e eeuw (1155-1225) moet zijn geschreven.
Zie ook de indrukwekkende foto’s ervan in de Universi­teits­bibliotheek van Bologna of beluister een gesprek dat de Vlaamse zender Radio 1 erover had met Aron Malinsky. Ook wat meer info erover op Cristianity in Antiquity - The Bart Ehrman blog, bij National Geographic en bij The Daily Telegraph.

mei 2013:
serie:Psalm 119 – Een prachtig loflied op, en leerdicht over, de Torah
29/5:Deel sin/samekh: palmboom - sin/samekh, ‘ajnu: oog - ‘ajnu en pu: (lucht)opening - pu
25/5:Deel lam: herdersstaf - lam, mu: water, overvloed - mu en nun: ontkiemend zaadje - nun
22/5:Deel jad: arm met open hand, zijtak - jad en kaph: geheven hand - kaph
18/5:Deel chet: tent-paneel/wand - chét en teth: aardewerken mand - tét
15/5:– de vertaling van en uitleg bij het Hebreeuwse woord מִצוָה - mitswáh in de Inleiding en uitleg van enkele kernwoorden wat aangepast
15/5:Deel wawu: tentharing, pin - wav en zan: zeis - zan
11/5:Deel dalt: deur, ingang - dalt en ah: mens met geheven handen en gebogen knieën - áh
 8/5:Deel baitu: tent/huis - beth en gam: voet/been; kromme stok - gam
 4/5:Deel alp: ossekop - ’aleph
 1/5:Inleiding en uitleg van enkele kernwoorden
april 2013:
29/4:DE Masoretische Tekst bestaat niet - Enkele feiten over de grondtekst van het Eerste Testament van de Bijbel
22/4:Door nader historisch en linguïstisch onderzoek nog meer woorden ver­klaard en andere verklaringen verder verbeterd in het levende onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (deze editie: 92 p.).
 6/4:Weer een aantal aanvullin­gen aangebracht in het onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (deze editie: 89 p.) – o.m. de letter ghajin uitge­werkt en een aantal woorden en namen toegevoegd aan de lijsten en enkele referenties aan de literatuurlijst.
maart 2013:
27/3:Pesach (4) De intocht van Jeshu‘ah in Jerushalaïm
21/3:De laatste maanden ben ik wat aan het grasduinen geweest in het Akkadisch (de taal van de directe voorouders van Abraham) en het Sumerisch (dat het Akka­disch sterk beïnvloed heeft en waarvan het (spijker)schrift ook als picto­grafisch schrift begon). Dit ‘uitstapje’ bleek de bevindingen van mijn eerdere onder­zoek te bevestigen en nader te onderbouwen. Het heeft dan ook ge­leid tot een aantal aanvullin­gen en enkele kleine nuanceringen in het onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­grafische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (deze editie: 85 p.).
 3/3:Het Karakter van Godחסד ואמת - chesed we ’emet - genade en waar­heid
februari 2013:
27/2:Op 8 dec. 2011 meldden we de tentoonstelling van een aantal Dode Zee rollen (Qumran rollen) in het Drents Museum in Assen. Deze zal plaats­vinden: 9 juli 2013 t/m 5 jan. 2014. Zie ook dit filmpje erover.
Veel van de rollen - normaliter aanwezig in the Israel Museum’s Shrine of the Book - zijn sinds kort ook online te bekijken bij The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library. Al langer zijn enkele belangrijke (waaronder de Grote Jesaja rol) integraal te zien op The Digital Dead Sea Scrolls website van het Israël Museum in Jeruzalem.
21/2:Weer uitgebreid: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (82 p.).
 5/2:Prof. Verboom gaf zaterdag 2 febr. jl. op EO Radio 5 een interessante uitleg over de betekenis van ‘de wet’ voor christenen (mp3 formaat mp3 file van de uitzending; toevoeging, 2013-03-30: ook als pdf, om te lezen)
 3/2:Het huwelijksverbond in de Bijbel (12) – een tweetal Bijbelgedeelten in perspectief
januari 2013:
19/1:Het huwelijksverbond in de Bijbel (11) – Gods doel met de mens
 7/1:Het huwelijksverbond in de Bijbel (10) – Gods intense liefde voor Zijn Bruid, en haar reactie van ontrouw
 3/1:Het huwelijksverbond in de Bijbel (9) – Het Sinaï-Verbond als schets van het Verbond in Christus
 
  
     
  
 
december 2012:
31/12:

Een goede jaarwisseling & Gods rijke zegen voor 2013!

28/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (8) – Jezus komt juist in onze nacht
23/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (7) – Jozef en Maria
18/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (6) / De Torah (10) – Het nieuwe verbond als hartsrelatie
15/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (5) – Gods verbondssluiting met Israël
13/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (4) – de oude Bijbelse huwelijkssluiting in twee stappen
10/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (3) – Hoe God Zijn Bruid voor Zich wint
 5/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (2) – afbeelding van de relatie tussen God en Zijn volk
 1/12:Het huwelijksverbond in de Bijbel (1) – Het begin
november 2012:
 19/11:Nieuwe versie: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document; (76 p.)
10/11:Psalm 105: 1-6 – Prijst JaHUaH, roept Zijn Naam aan!
 7/11:Psalm 113 – De eerste Hallél Psalm
 5/11:De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu
oktober 2012:
 6/10:Nieuwe versie: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document; (74 p.; inmiddels zijn ca. 200 basis-woorden en ca. 45 namen opge­nomen)
 4/10:De Torah (9) – De kern van de Torah volgens Spreuken 3
 3/10:Vertaalperikelen – hoe consequent zijn de meeste Bijbelvertalingen?
september 2012:
29/9:Ha’azinu – Een oproep tot beantwoording van Gods onmetelijke liefde!
10/9:ah: figuur met geheven handen en gebogen knieen - Aah!, of: Wow! – je verwonderen en verheugen als essentiële vaar­dig­heid
augustus 2012:
28/8:ΞΥΛΟΝ – XULON – het kruishout van Golgotha
22/8:Weer aangevuld: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document; (73 p.)
 4/8:De Zegenende Hand van God brengt alles tot volheid
juli 2012:
31/7:Vernieuwde editie: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document; dit onderzoeksdocument is weer bijgewerkt en uitgebreid (69 p.; taalkundige terminologie verbeterd, nog meer voorbeelden toegevoegd)
22/7:De Torah (8) De Tien Woorden in 1 Timotheus 1: 8-10
19/7:Er is weer een nieuwe update beschikbaar van de uitgebreide Accede!/ Hallelu-JaH! studie over de glorierijke Naam van God (uit 2009):
De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document (84 pag.).
juni 2012:
29/6:Het genootschap Onze Taal attendeerde me via hun gratis maildienst Taal­post op een leuke recente blogpost op Neder-L: ‘Alain Corbeau: Hoe en wat in het Proto-Indo-Europees’ met adviezen voor tijdreizigers die ca. 5000 jaar terug willen reizen naar onze verre voorouders.
Alleen... of die Proto-Indo-Europeanen je zullen begrijpen als je een woord als fotograferen alleen transponeert?... daar heb ik zo m’n twijfels bij...!
Overigens wordt impliciet ook mooi geïllustreerd wat er zoal misging in Babel. De Hebreeërs en mogelijk meer Proto-Semieten dachten bij zoiets als een Sus [Soes] waarschijnlijk aan een paard, de Proto-Indo-Europeanen aan een zwijn; ja met een stel zwijnen voor je kar kwam je niet ver! (Apart detail: het Semitische Sus wordt vaak verondersteld gerelateerd te zijn aan snelheid en afkomstig te zijn uit het Sanskrit of het Indo-Iraans, beide: Indo-Europese talen... tja...)
24/6:Het levende onderzoeks­rapport: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document is weer bijgewerkt (64 p., enkele interpretaties verbeterd, een groot aantal kleine aanvullingen en uitbreidingen, waaronder een diagram van de ontstaansgeschiedenis van de Semitische talen. Dit diagram tevens in een extra voetnoot toegevoegd aan het korte artikel Het oorspronkelijke aleph-beth)
 10/6:Onze Vader / אבינו - ’abhinu
mei 2012:
10/5:Er is weer een nieuwe versie beschikbaar van het grote levende onderzoeks­document: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Picto­gra­fi­sche wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (61 p., enkele interpretaties verbeterd, een groot aantal kleine aanvullingen en uitbreidingen)
 4/5:Psalm 117 – Nog zo’n prachtige Hallél Psalm
april 2012:
28/4:Tsitsit – Een teken van floreren, om ons te herinneren aan de zegenende en machtige hand van JaHUaH
21/4:Psalm 118 – Een prachtige, profetisch-Messiaanse Hallél Psalm rond Pesach
15/4:Door omstandigheden zullen hier de komende weken wat minder frequent nieuwe artikelen gepubliceerd worden.
 6/4:Pesach (3) Jashu‘ah vervult Pesach
 6/4:Pesach (2) God opent de weg ten leven
 3/4:Pesach (1) God scheidt de Zijnen af, bewaart hen tegen de dood, en trekt hen uit Egypte weg
mrt. 2012:
30/3:De Palmboom in de Bijbel (6) Paal en palissade
27/3:Zijn Naam is Jezus / Jashu‘ah – over de heerlijke Naam van Gods Zoon
23/3:De Torah (7) Jashu‘ah en de Tien Woorden
20/3:De Palmboom in de Bijbel (5) De ‘taal’ van de palmboom
17/3-20/3:De layout en de navigatie-verwijzingen onderaan de artikelen verbeterd.
Enkele aanvullingen aangebracht in het artikel van 16/3 (direct hier­onder).
16/3:De Torah (6) De Tien Woorden: een bijzonder begin
13/3:De Torah (5) Chag Shabhu‘ót / Het Weken- of Pinksterfeest
10/3:De Torah (4) Jezus / Jashu‘ah en de Torah
 6/3:Zakhar beShem JaHUaH – de Naam van JaHUaH gedenken/roemen, uit Psalm 20
 2/3:De Torah (3) Om te zoenen!
feb. 2012:
28/2:De Torah (2) Door het Eerste Testament heen
25/2:De Torah (1) Een serie wetten en regels?
21/2:Lezing: Verbonden met JaHUaH mp3 formaat met presentatie-dia’s .pdf document
18/2:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (5)
14/2:Enkele links naar oude woordenboeken e.d. toegevoegd aan de Bijbel-pagina
14/2:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (4)
12/2:Prediking: Het Karakter van God mp3 formaat (Exodus 34: 5-7) met presentatie-dia’s .pdf document
10/2:Opscheppen? – de boodschap van Jirme-Jahu 9: 23-24
 7/2:Nieuwe versie beschikbaar van het grote levende onderzoeksdocument: ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document (58 p., enkele interpretaties verbeterd, enkele aanvullingen en uitbreidingen)
 6/2:Een tav: kruis-teken-teken op hun voorhoofd
 3/2:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (3)
jan. 2012:
31/1:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (2)
28/1:Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)
24/1:Een korte noot Menorah met 7 grote vlammen erop
21/1:De grote gouden Menorah
18/1:De Palmboom in de Bijbel (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top
16/1:De Palmboom in de Bijbel (3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken
14/1:Wat God JaHUaH over Zichzelf zegt
11/1:De Palmboom in de Bijbel (2) Vol rijke symboliek
 7/1:De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens
 
  
     
  
 
dec. 2011:
31/12:Het oorspronkelijke aleph-beth
24/12:Het Licht van Kerst
 
8/12: Het Drents Museum is er in geslaagd om een uniek archeologisch fenomeen naar Nederland te halen: in 2013 zal er een grote tentoonstelling over de befaamde Dode Zeerollen te zien zijn in Assen. De rollen zijn nooit eerder ter wereld getoond. Nieuwsuur was in Israël.

Nieuwsuur, donderdag 8 december 2011, 23:43; Duur 05:07

aug. 2011:
30/8:
ah-teken
Minstens 4000 jaar oud pictografisch schrift werpt verrassend licht op de Bijbel
apr. 2011:
17/4:Nu ook Engels-talige website: www.Hallelu-YaH.nl in de lucht!
feb. 2011:
11/2:Nieuwe TheWord module opgeleverd: Statenvertaling met herstelde Godsnaam – dit is een module met de Statenvertaling (voorzien van Strong-codes) waarin de heerlijke Naam van God hersteld is in de vorm van de transliteratie JaHUaH.
  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie