Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De Palmboom in de Bijbel (6)
paal en palissade

André H. Roosma
30 maart 2012

gestyleerde palmboom: stam met aan weerskanten bovenaan drie zijtakken

In het vorige artikel in de reeks over de palmboom, over de palmboom en ‘taal’ hadden we het over het Hebreeuwse woord voor taal, שָׂפָה - sápháh of שֶׂפֶת - sephet. In het oude pictografische schrift1: sin/samekh: palmboompu: mond, wind, openingah: figuur met geheven handen en gebogen knieën respectievelijk: sin/samekh: palmboompu: mond, wind, openingtav: kruis-teken. Dat laatste interpreteerden we als: teken(s) uit de mond van de palmboom.

Deze woorden hebben echter nog een andere groep van betekenissen, namelijk die van rand of begrenzing.

Een stukje achtergrond: palmbomen groeiden vaak rondom oases in de woes­tijn, langs beken of rivieren, of langs de zeekust. Ook werden palmbomen (sin/samekh: palmboom) gebruikt om een grondgebied (open plek: pu: opening, wind, mond) af te bakenen of te markeren (tav: kruis-teken). Ziet u wat ik zie: sin/samekh: palmboompu: opening, wind, mondtav: kruis-teken - sephet - שֶׂפֶת [H8193] - rand, begrenzing.

We vinden deze achtergrond ook terug in de oorsprong van onze woorden paal en palissade en een hele sleep van gerelateerde woorden in diverse Europese talen. Deze komen van het Latijnse palus - paal, zeggen de woordenboeken. In het oude schrift (waarvan ook het Latijnse schrift is afgeleid!) werd dit geschreven: pu: mond, wind, openingalp: ossekoplam: herdersstafwawu: tentharing, pinsin/samekh: palmboom; of – bij weglating van de klinkers – kortweg: pu: mond, wind, openinglam: herdersstafsin/samekh: palmboom. Ik vertelde al over de omzoming van een open terrein of grondgebied met palmbomen. Tussen die palmbomen werden dan vaak nog rijen kleinere stokken (wawu: tentharing, pin) in de grond gezet; soms ook wijnstokken (ook: wawu: tentharing, pin) geplant. In het bovenstaande woord zie dus: een grond­gebied of open plek (pu: mond, wind, opening) van een prominente (alp: ossekop) leider (lam: herdersstaf, leider), met kleine stokken of wijnstokken (wawu: tentharing, pin) en palm­bomen (sin/samekh: palmboom) afgezet of gemarkeerd.
De connotatie die we terugvinden in het woord palissade zat al in de vele stokken die hier zo op rij werden geplaatst...

Is dit verbazingwekkend, gezien dat de palmboom (zowel het symbool sin/samekh: palmboom als het woord תמר) in de Bijbel ook al wel voor een willekeurige rechtop staande paal werd gebruikt?


Noten

1 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
  * = verplicht veld


Dit is een vervolg op: ‘De Palmboom in de Bijbel (1) Symbool van de boom des levens’, (2) Vol rijke symboliek, (3) Teken van Gods tegenwoordigheid en spreken, (4) Mozes en het grote vuur in de palm-top, (5) de ‘taal’ van de palmboom; en De grote gouden Menorah.

Recent hier geplaatst: Wie is Jezus/ Jashu‘ah? – over de heerlijke Naam van Gods Zoon.

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie