USA flag GB flag
  

Het Shema‘
– de Israëlische geloofsbelijdenis (1)

André H. Roosma
28 januari 2012

In de geloofsbeleving van Israël – zowel Israël in Bijbelse tijden, als gelovige joden nu – speelt het שׁמע - Shema‘ een grote rol. Die geloofsbelijdenis begint in de Masoretische tekst als volgt (Deuteronomium 6: 4):

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד

Of, in de oudere handschriften:1

שמע ישראל JaHUaH in Paleo-Hebr. אלהינו JaHUaH in Paleo-Hebr. אחד

„Shema‘ Jisra’él, JaHUaH ’Eloheinu, JaHUaH ’echad!”
„Hoor, Israël, JaHUaH onze God, JaHUaH is één!”

Het belangrijkste woord in deze zinnen laat zich gemakkelijk herkennen. Het komt er twee keer in voor. Helaas is het ook juist dit woord dat veel joden er juist uit weglaten of vervangen door iets anders.
Dat woord is niet zomaar een woord. Het is de glorierijke Naam van God. Hoewel ik elders ook al uitgebreid aandacht heb besteed aan die heerlijke Naam1, wil ik dat hier toch graag nogmaals doen.

Waarom noemt God Zijn glorierijke Naam JaHUaH hier twee keer? Om een antwoord op die vraag te krijgen, kunnen we het beste eerst kijken wat deze heerlijke Naam van de God van Abraham, Izaak en Jakob over Hemzelf zegt. Daartoe neem ik u even zo’n 4000 jaar mee terug in de tijd, naar de tijd van Abraham. De heerlijke Naam werd toen geschreven als volgt:2

jad: arm met open hand ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën

Deze heerlijke Naam kunnen we zien als opgebouwd uit:
- het voorvoegsel jad: arm met open hand - jad (arm/hand, geven); hier: Hij geeft;
- het oude werkwoord ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - hawah - leven, er zijn.
De glorierijke Naam JaHUaH betekent dus onder andere dat Hij Degene is die ons leven geeft. Maar wat voor leven?

Dat oude werkwoord ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën wawu: tentharing, pin ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën - hawah is qua samenstelling heel veelzeggend. Het is samengesteld uit twee menselijke figuren met de armen omhoog en de knieën gebogen: ah: figuur met geheven handen en gebogen knieën – ze zijn vol blijde verwondering en in aanbidding naar God toe. Daartussen staat een tent-pin afgebeeld: wawu: tentharing, pin. Deze letter staat symbolisch
(over Gods openbaring aan Mozes in Exodus 3:)
„Als in het Hebreeuws iets herhaald wordt, is dat om het gezegde extra te benadruk­ken. ‘Ik ben die Ik ben’ betekent dan ook: ‘Ik zal er terdege zijn’. En dat is niet een filosofisch zijn, maar een reddend aanwezig zijn.”

Wim Rietkerk, in ‘Intimiteit met God’, Groei, juni 2004

voor verbondenheid en veilig­heid.3 Hawah staat daarmee voor een vol leven in vreugdevolle verbondenheid met elkaar en verwonderende aanbidding jegens onze Schepper.
En juist dát soort leven is hetgeen wat de God van de Bijbel ons graag wil schenken!

Dat kunnen we niet zelf maken of creëren zonder Hem. Hij weet dat. En Hij geeft ook in Zijn heerlijke Naam aan dat Hij graag altijd mét ons wil zijn.1 Zo wil Hij ons van dag tot dag, van minuut tot minuut dat volle leven geven!

Dát is de kern van het שׁמע - Shema‘, of liever: Hij is de kern ervan, wat we er verder ook over mogen zeggen!

Hallelu JaH!


1 Betreffende de glorierijke Naam van God, zie:
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.

In oude handschriften uit de laatste eeuwen voor Christus (zoals gevonden in Qumran) wordt de glorierijke Naam van God weergegeven in het oude Paleo-Hebreeuws. Dit is het schrift dat zich in de laatste eeuwen van het tweede millennium voor Christus geleidelijk aan ontwikkelde uit het oorspronkelijke, pictografische schrift dat we oud (West-)Semitisch noemen. Het Paleo-Hebreeuwse schrift werd pas in de vijfde eeuw voor Christus door de joden vervangen door het Hebreeuwse vierkantschrift, dat feitelijk van Aramese (Babylonische) oorsprong was.

2 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.
3 In de ontwikkelingspsychologie heeft men geobserveerd dat mensen van alle leeftijden het beste tot hun recht komen in wat genoemd wordt ‘veilige’ of ‘zekere gehechtheid’ aan anderen. Ik zie dat dat ook precies het doel van de God van de Bijbel met ons is.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Het vorige artikel was: ‘Een korte noot’.

Het volgende artikel is: ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (2)’.

 
home  home  ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie