Het Shema‘
– de Israëlische geloofsbelijdenis (2)

André H. Roosma
31 januari 2012

De vorige keer zagen we dat in de geloofsbeleving van Israël het שׁמע - Shema‘ uit Deuteronomium 6 een grote rol speelt. Ik besteedde toen aandacht aan het belangrijkste woord in deze zinnen – de glorierijke Naam van God.1

Daarna is nu ook het eerste woord: שְׁמַע - Shema‘ - hoor! zelf de moeite waard om even nader te bekijken. Het is de aanvoegende wijs van het werkwoord שָׁמַע - shama‘ - horen, luisteren, aandacht hebben voor.
Ieder die enige studie van het Hebreeuws heeft gemaakt, weet dat dit woord een verband heeft met het Hebreeuwse woord voor naam: שׁם - shem. Daarachter staat een letter ע - ajin. Oorspronkelijk was dit het pictografische symbool ajnu: oog - ajnu - oog, zien, zicht.2 שׁמע - Shema‘ laat zich daarom ook vertalen als ‘de Naam – i.e. Gods aanwezigheid – zien of opmerken’! Dat in het vervolg de glorierijke Naam van God twee keer verschijnt, is niet toevallig! Bijna al Gods aanwijzingen begin­nen met een herinering aan die veelbetekenende Naam, Die Gods aanwezigheid bij ons verkondigt. Hoe kunnen we ook maar iets goeds doen zonder Zijn aanwezigheid?

We kunnen nog iets dieper graven. Het woord שׁמע in zijn geheel werd oorspron­kelijk zó geschreven: shad: borsten, bron, naar voren komen mu: water, overvloed ajnu: oog. De karakters daarin staan voor: shad: borsten, bron - borst(en), bron, naar voren komen, uitpuilen; mu: water - water, overvloed; ajnu: oog - oog, zien, zicht.
In zijn geheel is dit op te vatten als: ‘de Bron van water/overvloed zien’. Als je in de droogte een bron zag, werd je blij! Dan was al je aandacht daarop gevestigd. En Wie is die Bron van leven gevend water en overvloed? Alleen de God van de Bijbel en Zijn Zoon Jezus Christus!

Je oog, dus je aandacht, richten op de Bron van levend water; de Bron van overvloed – een bijzonder mooi begin van deze geloofsbelijdenis!
Het doet me denken aan de woorden van Johannes de doper: „Zie, het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld wegneemt.” (Johannes 1: 29).

Het heeft ook te maken met tot je doel komen, als beelddrager van die grote God met die bijzondere Naam, die God Die ER IS, en Die aandacht heeft voor ons!

Hallelu JaH!


1 Betreffende de glorierijke Naam van God, zie:
André H. Roosma, ‘Leven, veiligheid en verbondenheid in blijde aanbidding, uit de hand van God.pdf document, Hallelu-JaH! webartikel, januari 2011.
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (ca. 90 p.), juli 2009.
2 Meer informatie over het hier bedoelde vroeg-Bijbelse schrift in: André H. Roosma, ‘De geschreven taal van Abraham, Mozes en David – Pictografische wortels en basisnoties in de structuur van het vroeg-Bijbelse schrift.pdf document, Hallelu-JaH! werkdocument over het oude Semitische en Paleo-Hebreeuwse schrift, januari 2011.

Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Dit is een vervolg op: ‘Het Shema‘ – de Israëlische geloofsbelijdenis (1)’.

Het volgende artikel is: deel (3).

 
home  home  ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie