Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaH
GB flag/USA flag
  

Artikelen en andere materialen

Hier vindt u artikelen: en andere materialen:

Artikelen over de glorierijke Naam van God: יהוה

(Artikelen door André H. Roosma, tenzij anders vermeld.)


Artikelen over het oudste schrift van de Bijbel

Wist u, dat er een uiterst eenvoudig en intuïtief aansprekend logisch systeem achter de taal van Adam en Eva, Abraham, Mozes en David zat?
En dat het oudste schrift waarin een groot deel van de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, zo eenvoudig was dat het door de eenvoudigste bedoeïen, ja zelfs vrijwel door een analfabeet, te lezen was?
De eerste - zeer verrassende - resultaten van een groot Hallelu-JaH! onderzoek naar de allervroegste wortels van het Bijbels Hebreeuws zijn vervat in dit -levende- werkdocument:

Artikelen over diverse Bijbelse onderwerpen

Mede op basis van bovenstaand onderzoek naar de oude cultuur en het oude schrift van de Bijbel, zijn door André H. Roosma diverse kortere Hallelu-JaH! web-artikelen en columns geschreven. Hieronder heb ik deze ingedeeld bij de volgende onderwerpen:

Over God Zelf, Zijn karakter en hoe Hij met ons omgaat

‘De Torah’

Het ‘Shemaʿ’ – de Israëlische geloofsbelijdenis

Een aantal Psalmen

De door God ingestelde feesten

Over het leven met God en met elkaar

De Palmboom in de Bijbel – een serie artikelen

Het huwelijksverbond in de Bijbel – een serie artikelen

Namen in de Bijbel – een serie artikelen

Diverse leuke vondsten en (ver)taalkundige zaken


Van andere auteurs en op andere websites:


Lezingen: audio met plaatjes

Audio (door André H. Roosma) mp3 formaat toelichting/hand-out PDF document
 o God JaHUaH is heel tof - staan we open voor Zijn Liefde?
God JaHUaH is heel tof
 o Ha-’azinu - Gods liefde beantwoorden
Ha-’azinu
 o De Heerlijke Naam – relevant voor elke Jood en Christen
De Heerlijke Naam
 o Hoe kijkt God naar ons? – Gods aangezicht
Hoe kijkt God naar ons?
 o Zegenen is wederzijds – voor kinderen van Abraham
Zegenen is weder­zijds (met korte intro over het alleroudste aleph-beth)
 o Het Karakter van God (Exodus 34: 5-7)
Het Karakter van God
 o Verbonden met JaHUaH
Verbonden met JaHUaH
 o Qedoshim – „Wees heilig, want IK ben heilig”
prediking over Leviticus 19 en 20
Wees heilig, want IK ben heilig
 o Het gewichtigste van de Torah...
studie met gesprek n.a.v. Mat.23:23
Het gewichtigste van de Torah...
 o ... de genade en waarheid door Jeshu‘ah...
uitgebreide prediking over Johannes 1: 1-18
De genade en waarheid door Jeshu‘ah...
 o Jom ha-Shemini ‘Atseret - de Achtste Dag van Samenkomst
prediking over Johannes 7:37-43 in zijn context
Jom ha-Shemini ‘Atseret
 o Chanukkah en de parashah Miqéts
over het wonder van Chanukkah, de parashah Miqéts (Genesis 41:1-44:17), en de Chanukkah haftarah uit Zacharia 2:14-4:7. En vooral over de rode draad die ik door deze drie zie en wat die voor ons betekent
Chanukkah en de parashah Miqéts
 o Jes.54:1-10 - De ontferming van JaHUaH jegens Zijn bruid Israël
tegelijkertijd een oproep, ons door Hem te laten koesteren en voeden (Jes.54:1-10 is de haftarah bij de parashah Ki Tétsé)
Jes.54:1-10 - De ontferming van JaHUaH jegens Zijn bruid Israël

Op de Accede! website vindt u meer lezingen van André H. Roosma; vooral over pastorale onderwerpen.


Blogs

  • Tijd met Jezus, een korte dagelijkse overdenking naar aanleiding van een Bijbeltekst, door Jos Douma. *
  • Hebrew Word Study, Engelse blog door Skip Moen. *

Video’s

 
De items gemarkeerd met een * zijn artikelen of materialen op andere websites.
  
bloemdecoratie

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie