Hallelu-JaH - alle eer aan JaHUaHUSA flag/GB flag
  

De veelzeggende Naam van God (2)

Om overal bekend te maken, en niet te verzwijgen!

André H. Roosma
10 nov. 2014

Zoals ik in deel 1 van deze serie al zei: op deze website heb ik al diverse documen­ten mogen publiceren over de glorie­rijke Naam van de God van Isra’el: JaHUaH - De Naam boven alle namen.1.
De afgelopen weken las ik een aantal Bijbel-passages waarin het over die heerlijke Naam gaat en struinde ik wat rond tussen wetenschappelijke publicaties. Zodoende mocht ik nog meer ontdekken, wat ik u hierbij graag doorgeef.

De Naam van God: om over heel de aarde groot te maken

In deel 1 van deze serie citeerde ik een tekst uit 2 Shemu’el 7. Iets verderop in dat hoofdstuk zegt David waar het hem om ging, waarom die Naam voor hem zo belangrijk was:

En Uw Naam worde groot gemaakt tot in eeuwigheid, dat men zal zeggen: JaHUaH van de menigten is God over Isra’el; ...

2 Shemu’el 7: 26
(lees het eens in de volledige context!)

En in de Psalmen zong hij vaak teksten als:

JaHUaH leeft, en geloofd zij mijn Rots, en verhoogd zij de God van mijn heil! ...
Daarom zal ik U, JaHUaH, loven onder de volken; en Uw Naam zal ik psalmzingen.

Psalm 18: 47, 50

Het ging David erom, dat alle volken die geweldige God van Isra’el zouden leren kennen en Hem zouden aanbidden om Zijn grootheid en genade, zoals Hij die zo duidelijk gedemonstreerd had aan Zijn volk Isra’el.
JaHUaH was zó totaal anders dan al die zogenaamde goden van die andere volken! In al die godsdiensten draaide het erom, bij de afgod in een goed blaadje te komen door precies allerlei voor­schrif­ten van de afgod te volgen. Dan had je de afgod voor je gewonnen en kon je vervolgens hem (of haar, veel van die afgoden waren vrouwelijk) voor jouw karretje spannen.
Maar bij God JaHUaH was en is alles anders. Hij is De Schepper van hemel en aarde. Hij is vol genade en waarheid. Het gaat bij Hem niet om machtsspelletjes, niet om menselijke prestatie, maar om relatie! En die relatie gaat van Hem uit! Hij vraagt niet dat we tot Hem opklimmen, maar Hij daalde af om bij ons te komen wonen!

Hallelu JaH !


Waar Gods heerlijke Naam verzwijgen toe leidt

Dan nog een van de wetenschappelijke artikelen die ik tegenkwam.2 Ene Guy G. Stroumsa heeft het daarin over het gegeven dat de joodse leiders in de laatste eeuwen voor Christus God naamloos maakten. Na de Babylonische ballingschap besloten de joodse godsdienstige leiders3 name­lijk om die veelzeggende Naam JaHUaH niet langer te loven en te verkondigen, maar het uitspreken van die grote Naam te verbieden.
Stroumsa geeft in zijn artikel aan, dat dit besluit bij de joden sterk het idee van geheimzinnigheid en daarmee het mystieke denken rond de heerlijke Naam gesti­mu­leerd heeft. In de geschiedenis van het jodendom vinden we bijvoorbeeld ver­schillende leiders, die het uitspreken van de heerlijke Naam van God ten strengste verboden, maar diezelfde grote Naam intussen wel zelf gebruikten (lees: misbruik­ten) als ware het een soort toverformule.4
Wat dus gebeurde onder het mom van zuivere godsdienst, bleek in wer­kelijkheid de betrokkenheid bij occultisme te bevorderen! Aan de vruchten herkennen we de boom!

Dit sluit aan bij wat ik deze zomer mocht ontdekken over de achtergrond van dit vreselijke verbod (zie mijn artikel Waarom het rabbijnse jodendom DE NAAM niet wil noemen, nr.11 in de serie: Namen in de Bijbel): het kwam voort uit Babylonische af­goderij, waarin de heerlijke Naam van de God van Isra’el wel bekend was, maar niet genoemd mocht worden! Tegen de achtergrond van wat ik in deel 1 van deze serie al schreef is dit begrijpelijk. Die geesten van afgoderij wilden de levende God er niet bij hebben!

Helaas nam de vroege christelijke kerk dit afschuwelijke verbod al snel van de joden over! En enkele jaren geleden bevestigde de Paus nog eens dat het in de RK kerk verboden is om de heerlijke Naam van God in de mond te nemen. Voor Wie Salomo een grootse en zeer mooie tempel bouwde, mag nu niet meer genoemd worden... De RK kerk sluit daarmee dus Gods tegenwoordigheid buiten! En in de meeste protestantse en evangelische kerken is het helaas niet veel anders...

Daarmee geloven ze niet in die twee woorden, die ze vaak wel oppervlakkig kennen:

Hallelu JaH!


Noten

1 De glorierijke Naam van God geef ik hier zo goed mogelijk weer vanuit het oudste Hebreeuwse origineel. Voor meer achtergrond informatie zie:
André H. Roosma, ‘De wonderbare en liefelijke Naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal.pdf document, uitgebreide Accede!/Hallelu-JaH! studie (meer dan 80 p.), juli 2009.
2 Dat betrof: Guy G. Stroumsa, ‘A nameless God: Judaeo-Christian and Gnostic ‘theologies of the Name’’ in: Peter J. Tomson and Doris Lambers-Petry (Eds.), The Image of the Judaeo-Christians in Ancient Jewish and Christian Literature, (Papers Delivered at the Colloquium of the Institutum Iudaicum, Brussels 18-19 November, 2001 Mohr Siebeck, Sonderausgabe, 2003; ISBN 978 3 16 148094 2; p.230-243).
3 Wat betreft die leiders, zie mijn artikel over De פְּרוּשִׁים - Perushim / φαρισαιοι / Fari­zeeën, nr.12 in de serie: Namen in de Bijbel.
4 Een van die mensen is hier zelfs naar vernoemd: de Ba‘al Shem Tov - letterlijk de Grote Heer of Meester van de Naam, of in het Jiddisch: der heyliger Baal Shem - de heilige Heer van de Naam. Eigenlijk heette hij Yisroel ben ’Eli‘ezer - Israël, zoon van Eliëzer. Hij leefde in de 18de eeuw, in een gebied waar veel joden woonden in het zuid-oosten van Polen en het westen van Ukraïne. Er wordt van hem verteld, dat hij deed aan magie en occulte genezing, al voor hij zich van zijn Jood-zijn bewust werd. Later voegde hij daar dus het misbruik van de heerlijke Naam aan toe en werd hij als rabbi erkend en verwierf veel faam. Zijn bijnaam kreeg hij dus doordat hij de heerlijke Godsnaam zo ‘goed’ wist te gebruiken in zijn magie. Hij werd de grondlegger van het chassidisme, een mystieke (occulte) stroming binnen het jodendom. Binnen het chassidisme zijn er meer mensen die de titel Ba‘al Shem kregen.


Reacties

naam: *
e-mail: * (wordt niet openbaar gemaakt)
website: (optioneel)
reactie:
Ik wil graag dat mijn reactie hier wel / niet opgenomen wordt.
* = verplicht veld


Vorige artikel in deze serie De veelzeggende Naam van God:
(1) Zijn Aanwezigheid in de door Salomo gebouwde tempel’.

Volgende artikelen in deze serie:
(3) De namen van mensen die verwezen naar de grote Naam’;
(4) Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH aanroepen; waar staat dat in de Bijbel?’;
(5) De betekenis van Gods glorierijke Naam יהוה - JaHUaH’.
Zie ook: ‘De glorieuze Naam van JaHUaH in de profetie van Tsephan-Jahu’..

 
home  home ,  nieuws index  ,  artikelen index

  
bloemdecoratie 

Bedankt voor uw belangstelling!

bloemdecoratie